Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
sobota, 21 stycznia 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

2016Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni

2016 rok


Numer
pozycji
Tytuł aktu Data
udostępnienia
1 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/350/16 - nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Ernestowi Bryllowi 2016-04-05
2 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. -
XVI/351/16 - nadania ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”
2016-04-05
3Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. -
XVI/352/16 - nadania panu Andrzejowi Boczkowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”
2016-04-05
4 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/353/16 - nadania pani Małgorzacie Sokołowskiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”, 2016-04-05
5 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/354/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej 2016-04-05
6 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/355/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni,
rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
2016-04-05
7 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/356/16 -wzoru informacji na podatek od nieruchomości 2016-04-05
8 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/357/16 -wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 2016-04-05
9 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/358/16 -wzoru informacji na podatek rolny 2016-04-05
10 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/359/16 -wzoru deklaracji na podatek rolny 2016-04-05
11 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/360/16 -wzoru informacji na podatek leśny 2016-04-05
12 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/361/16 -wzoru deklaracji na podatek leśny 2016-04-05
13 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/362/16 - zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 2016-04-05
14 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/363/16 - utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych” 2016-04-05
15 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/364/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Heidricha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2016-04-05
16 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/365/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Króla Jana III 2016-04-05
17 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/366/16 - zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 2016-04-05
18Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/367/16 - skargi pana B.N. na działalność Prezydenta, str. 2, str. 3, 2016-04-05
19Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. -
XVI/368/16 - skargi pani E.F. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
str. 2
2016-04-05
20 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. -
XVI/369/16 - skargi pani K.K. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
str. 2
2016-04-05
21 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/370/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Św. Piotra, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2016-04-05
22 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/371/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
położonej w Gdyni przy ul. Orzechowej
2016-04-05
23 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/372/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 2016-04-05
24 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/373/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej 2016-04-05
25 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/374/16 - wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2016 r. 2016-04-05
26Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/R/16 - Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie cyrków 2016-04-05
27Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/375/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów 2016-04-05
28Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/376/16 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni 2016-04-05
29Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/377/16 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Działki leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
2016-04-05
30Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/378/16 - uznania za niezasadną petycji w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego oraz XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego wchodzących w skład ZSO nr 4 w Gdyni2016-04-05
31 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/379/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-05
32 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/380/16 - likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-05
33 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/381/16 - likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-05
34 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/382/16 - likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni 2016-04-05
35 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/383/16 - przekształcenia Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni 2016-04-05
36 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/384/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-05
37 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/385/16 - przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-05
38 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/386/16 - likwidacji Technikum Chemicznego im. prof. Stefana Kozłowskiego i Technikum Mechanicznego nr 2 im. prof. Stefana Kozłowskiego przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-05
39 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/387/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-05
40 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/388/16 - przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-05
41 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/389/16 - likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-05
42 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/390/16 - likwidacji Technikum nr 4 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-05
43 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/391/16 - połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, Technikum Transportowego, Szkoły Policealnej nr 3 w Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186 w Gdyni 2016-04-05
43 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/392/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni 2016-04-05
44 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/393/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-05
45 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/394/16 - likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-05
46 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/395/16 - przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni 2016-04-05
47 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/396/16 - połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Technikum Budowy Okrętów, Technikum Mechanicznego nr 1, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-05
48 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/397/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-05
49 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/398/16 - likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-05
50 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/399/16 - przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych
przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni
2016-04-05
51 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/400/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni 2016-04-05
52 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/401/16 - przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni 2016-04-05
53 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/402/16 - wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych
z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni
2016-04-05
54 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/403/16 - przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni 2016-04-05
55 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/404/16 - połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Technikum Budowlanego, Technikum nr 3, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-05
56 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/405/16 - połączenia Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gimnazjum dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 z siedzibą przy ul. Raduńskiej 21 w Gdyni
2016-04-05
57 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/406/16 - przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni 2016-04-05
58 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/407/16 - założenia Gimnazjum nr 28 z siedzibą przy ul. Dickmana 14 w Gdyni 2016-04-05
59 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/408/16 - połączenia Gimnazjum nr 28 oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 z siedzibą przy ul. Dickmana 14 w Gdyni 2016-04-05
60 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/409/16 - wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Województwa Pomorskiego darowizny nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 2016-04-05
61 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/410/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Morskiej - Struga Cisowska 2016-04-05
62 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/411/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łopianowej 2016-04-05
63 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/412/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hodowlanej 5 2016-04-05
64 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/413/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy w Gdyni przy ul. Kontenerowej 2016-04-05
65 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/414/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
położonej przy ul. Władysława Syrokomli
2016-04-05
66 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/415/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 89A
2016-04-05
67 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/416/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Okrętowej w Gdyni 2016-04-05
68 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/417/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zjazdowej w Gdyni 2016-04-05
69 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/418/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Folwarcznej w Gdyni 2016-04-05
70 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/419/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Goplany w Gdyni 2016-04-05
71 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/420/16 - zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Bukowej w Gdyni do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu ul. Bukowej 2016-04-05
72 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/421/16 - skargi Pani E.W. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, str. 2 2016-04-05
73 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/422/16 - skargi pana J.G. na działalność Prezydenta 2016-04-05
74 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/423/16 - powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 2016-04-05
75 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/424/16 - przyjęcia rezygnacji radnego Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni 2016-04-05
76 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/425/16 - przyjęcia rezygnacji radnej Joanny Zielińskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdyni 2016-04-05
77
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/426/16 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni
2016-04-05
78
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/427/16 - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni
2016-04-05
79Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/428/16 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2016 oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację 2016-04-05
80 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 16 marca 2016 r. -

XVIII/429/16 - uchylenia uchwał Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016r. w sprawie rozwiązania zespołów szkół, likwidacji, przekształcenia, wyłączenia szkół i placówki

2016-04-05
81Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 16 marca 2016 r. -

XVIII/430/16 - uchylenia uchwał Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016r. w sprawie połączenia szkół i placówek w zespoły

2016-04-05
82 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/431/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-04-05
83 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/432/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-04-05
84 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/433/16 - przyjęcia raportu z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2016-04-05
85 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/434/16 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2016 2016-04-05
86 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/435/16 - wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni 2016-04-05
87 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/436/16 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego
2016-04-05
88 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/437/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej
2016-04-05
89 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/438/16 - zasad oddawania w dzierżawę lub najem oraz obciążania nieruchomości gminnych 2016-04-05
90 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/439/16 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność
Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych, położonych przy ul. Płk. Dąbka 45
2016-04-05
91 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/440/16 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Uranowej
2016-04-05
92 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/441/16 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy
ul. Bazyliowej i ul. Cynamonowej
2016-04-05
93 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/442/16 - warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni 2016-04-05
94 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/443/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 2016-04-05
95 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/444/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Północnej 2016-04-05
96 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/445/16 - określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-04-05
97 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/446/16 - udzielenia dotacji dla Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. 2016-04-05
98 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/R/16 - Rezolucja w sprawie Ukrainy 2016-04-28
99
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/447/16 - w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” i odwołania upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej udzielonego Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 2016-04-28
100 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/448/16 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej 2016-04-28
101 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/449/16 - w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu 2016-04-28
102 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/450/16 - w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji 2016-04-28
103 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/451/16 - w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025” 2016-04-28
104 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/452/16 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
2016-04-28
105 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. -XX/453/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-28
106 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/454/16 - uchwała w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-28
107 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/455/16 - uchwała w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-28
108 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/456/16 - uchwała w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
przy ul. Morskiej 186 w Gdyni
2016-04-28
109 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/457/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni 2016-04-28
110 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/458/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-28
111 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/459/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-28
112 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/460/16 - uchwała w sprawie likwidacji Technikum Chemicznego im. prof. Stefana Kozłowskiego i
Technikum Mechanicznego nr 2 im. prof. Stefana Kozłowskiego przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni
2016-04-28
113 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/461/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-28
114 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/462/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-28
115 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/463/16 - uchwała w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-28
116 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/464/16 - uchwała w sprawie likwidacji Technikum nr 4 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-28
117 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/465/16 - uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, Technikum Transportowego, Szkoły Policealnej nr 3 w Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186 w Gdyni 2016-04-28
118 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/466/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni 2016-04-28
119 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/467/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-28
120 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/468/16 - uchwała w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-28
121 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/469/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni
2016-04-28
122 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/470/16 - uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Technikum Budowy Okrętów, Technikum Mechanicznego nr 1, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-28
123 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/471/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-28
124 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/472/16 - uchwała w sprawie likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-28
125 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/473/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-28
126 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/474/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni 2016-04-28
127 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/475/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni 2016-04-28
128 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/476/16 - uchwała w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni 2016-04-28
129 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/477/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni 2016-04-28
130 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/478/16 - uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Technikum Budowlanego, Technikum nr 3, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-28
131 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/479/16 - uchwała w sprawie połączenia Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 z siedzibą przy ul. Raduńskiej 21 w Gdyni 2016-04-28
132 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/480/16 - uchwała w sprawie przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni 2016-04-28
133 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/481/16 - uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni 2016-04-28
134 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/482/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Głogowej 2016-04-28
135 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/483/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Góralskiej w Gdyni 2016-04-28
136 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/484/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kurpiowskiej w Gdyni 2016-04-28
137 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/485/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Szkolnej w Gdyni 2016-04-28
138 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/486/16 - skargi Pani E.K. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2016-04-28
139 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/487/16 - rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni
2016-04-28
140 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/488/16 - w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gdyni ze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby 2016-04-28
141 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/489/16 - w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Sopotu, Gminą Miasta Rumi, Gminą Miasta Wejherowa oraz Gminą Wejherowo w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy tras rekreacyjnych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym 2016-04-28
142 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/490/16 - w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2016 2016-04-28
143 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/491/16 - w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia 2016-04-28
144 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/492/16 - w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych 2016-04-28
145 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/493/16 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-06-10
146Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/494/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-06-10
147Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/495/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego 2016-06-10
148Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/496/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa 2016-06-10
149Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/497/16 - przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Gdyni 2016-06-10
150Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/498/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Bydgoskiej 11, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2016-06-10
151Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/499/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 13 2016-06-10
152Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/500/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 1 B 2016-06-10
153Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/501/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 C 2016-06-10
154Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/502/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ul.Płk. Dąbka i Zielonej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2016-06-10
155Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/503/16 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego 2016-06-10
156Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/504/16 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 2016-06-10
157Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/505/16 - ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1637G ulicy Wrocławskiej w Gdyni 2016-06-10
158Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/506/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Wojciecha Surmana w Gdyni 2016-06-10
159Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/507/16 - przystąpienia do Stowarzyszenia European Covenant on Demographic Change 2016-06-10
160Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/508/16 - zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. W. Gombrowicza w Gdyni 2016-06-10
161Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/509/16 - nadania imienia Przedszkolu nr 7 w Gdyni ul. Władysława IV 56 2016-06-10
162Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/510/16 - nadania imienia Przedszkolu nr 36 w Gdyni ul. Okrzei 16 2016-06-10
163Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/511/16 - zmiany uchwały Nr XIII/243/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. wprowadzającej zasady przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica” 2016-06-10
164Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/512/16 - wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019 2016-06-10
165Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/513/16 - zmiany Uchwały Nr II/8/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2016-06-10
166Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/514/16 - zmiany Uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni 2016-06-10
167Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/515/16 - zmiany Uchwały Nr II/13/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni 2016-06-10
168Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/516/16 - zmiany Uchwały Nr II/12/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni 2016-06-10
169Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/517/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 2016-06-10
170Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/518/16 - nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni 2016-06-10
171 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/519/16 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Oksywie w Gdyni 2016-06-10
 172 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/520/16 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2015 2016-09-06
 173  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/521/16 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-09-06
 174  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/522/16 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2015 2016-09-06
 175  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/523/16 - przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni na dzień 31.12.2015 r.  2016-09-06
 176  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/524/16 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2015 2016-09-06
 177  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/525/16 - w sprawie przystąpienia do  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015 – 2035”  2016-09-06
 178  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/526/16 - w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016”  2016-09-06
 179  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/527/16 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia 2016-09-06
 180  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/528/16 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia 2016-09-06
 181  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/529/16 - ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2016-09-06
 182  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/530/16 - zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”  2016-09-06
 183  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/531/16 - zmiany uchwały nr XII/223/11 z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu 2016-09-06
 184  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/532/16 - przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2016-09-06
 185  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/533/16 - nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni 2016-09-06
 186  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/534/16 - zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 2016-09-06
 187  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/535/16 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Zygmunta Augusta 2016-09-06
 188  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/536/16 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – ul. Tezeusza i ul. Zakopiańska 2016-09-06
 189  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/537/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gmina Miasta Gdyni a Akademią Morską w Gdyni – ul. Maurycego, Beniowskiego i Bulwar Nadmorski 2016-09-06
 190  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/538/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 2016-09-06
 191  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/539/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 6 2016-09-06
 192  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/540/16 - w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Sosnowej w Gdyni 2016-09-06
 193  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/541/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 2016-09-06
 194  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/542/16 - petycji B.W.C. w przedmiocie autorskiego projektu Strategii dla Gdyni na lata 2016 – 2026  2016-09-06
 195  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/543/16 - petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w zakresie korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 2016-09-06
 196  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/544/16 - skargi Pani M.G. na dzialalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni; str. 2, str. 3 2016-09-06
 197  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/545/16 - wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni 2016-09-06
 198  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/546/16 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-09-06
 199  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/547/16 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-09-06
 200  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/548/16 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni 2016-09-06
 201  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/549/16 - w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu Freight TAILS (Program URBACT III) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2016-09-06
 202 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/550/16 - zmiany Statutu Miasta Gdyni, 2016-09-07
 203  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/551/16 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-09-07
 204  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/552/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-09-07
 205  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/553/16 - zmiany Uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia 2016-09-07
 206  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/554/16 - ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy 2016-09-07
 207  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/555/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza 2016-09-07
 208  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/556/16 - złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego 2016-09-07
 209  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. -XXIII/557/16 - zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda 2016-09-07
 210  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/558/16 - zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast zaprzyjaźnionych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa) 2016-09-07
 211  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/559/16 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży 2016-09-07
 212  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/560/16 - wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22 2016-09-07
 213  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/561/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Deszczowej 2016-09-07
 214  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/562/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów 2016-09-07
 215  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/563/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera 2016-09-07
 216  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/564/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Anyżowej 2016-09-07
 217  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/565/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 36 2016-09-07
 218  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/566/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2016-09-07
 219  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/567/16 - wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 2016-09-07
 220  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/568/16 - wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego 12 na czas oznaczony - 10 lat 2016-09-07
 221  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/569/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 2016-09-07
 222  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/570/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Arendta Dickmana 2016-09-07
 223  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/571/16 - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chylońskiej 251 A 2016-09-07
 224  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/572/16 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość będącą własnością Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdyni 2016-09-07
 225  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/573/16 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej 2016-09-07
 226  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/574/16 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Cisowa w Gdyni 2016-09-07
 227  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/575/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uczniowskiej w Gdyni 2016-09-07
 228  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/576/16 - zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ulicy Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej 2016-09-07
 229  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/577/16 - zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej 2016-09-07
 230  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/578/16 - odmowy uwzględnienia wezwania XX do unieważnienia uchwały Nr XXXI/711/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie a) zaliczenia ulicy ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej (Dz. Urz. Woj. pomorskiego z 2009, Nr 87, poz. 1734); str. 2, str. 3 2016-09-07
 231  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/579/16 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Technikum nr 4 w Gdyni 2016-09-07
 232  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/580/16 - skargi pani XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni; str. 2, str. 3, str. 4 2016-09-07
 233  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/581/16 - skargi pana XX na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni; str. 2, str. 3 2016-09-07
 234  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/582/16 - zmiany uchwały nr XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków komisji Rady nie będących radnymi 2016-09-07
 235  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/583/16 - pomnika Chrystusa Króla w Gdyni 2016-09-07
 236  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/584/16 - określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z mieszkańcami miasta Gdyni 2016-09-07
 237  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/585/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-09-07
 238  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/586/16 - projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” 2016-09-07
 239 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/587/16 - wprowadzenia na terenie Miasta Gdyni karty „Gdynia Senior Plus” 2016-10-18
 240 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/588/16 - przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej 2016-10-18
 241 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/589/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki 2016-10-18
 242 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/590/16 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej 2016-10-18
 243 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/591/16 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie Uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020”  2016-10-18
 244 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/592/16 - zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii 2016-10-18
 245 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/593/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: "TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion" z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020” 2016-10-18
 246 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/594/16 - zmian w statucie jednostki budżetowej żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 2016-10-18
 247 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/595/16 - wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia §7 ust. 2 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni; uzasadnienie 2016-10-18
 248 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/596/16 - skargi Pana XX na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni; uzasadnienie, str. 3 2016-10-18
 249 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/597/16 - skargi Pani XX na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, uzasadnienie 2016-10-18
 250 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/598/16 - skargi Pani XX na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni, uzasadnienie 2016-10-18
 251 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/599/16 - zbycia karetki 2016-10-18
 252 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/600/16 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-10-18
 253 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/601/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-10-18
 254 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/602/16 - zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji GDAŃSK”  2016-10-18
 255 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/603/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Akacjowej 2016-10-18
 256 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/604/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kombatantów 2016-10-18
 257 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/605/16 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Ikara 2016-10-18
 258 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. - XXV/606/16 - przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2015/2016 2016-11-02
 259  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. - XXV/607/16 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza 2016-11-02
 260  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. - XXV/608/16 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-11-02
 261 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/609/16 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 2016-11-02
 262 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/610/16 - wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 2016-11-02
 263 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/611/16 - wzoru informacji na podatek od nieruchomości 2016-11-02
 264 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/612/16 - opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdynia 2016-11-02
 265 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/613/16 - opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia 2016-11-02
 266 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/614/16 - ustalenia wysokości opłat  za  usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 2016-11-02
 267 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/615/16 - projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” 2016-11-02
 268 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/616/16 - wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony 2016-11-02
 269 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/617/16 - zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2016-11-02
 270 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/618/16 - powołania koordynatorów Młodzieżowej rady Miasta Gdyni 2016-11-02
 271 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/619/16 - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego  nieruchomości przy ul. Platynowej 13 2016-11-02
 272 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/620/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/Al. Jana Pawła II 2016-11-02
 273 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/621/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa 2016-11-02
 274 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/622/16 - skargi pana AP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, str. 2
 2016-11-02
 275 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/623/16 - skargi pani EL na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, str. 2, str. 3
 2016-11-02
 276 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/624/16 - skargi pana MD na działalność Prezydenta Gdyni, str. 2, str. 3str. 4 2016-11-02
 277 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/625/16 - skargi Pana GK na działalność Prezydenta Gdyni, str. 2
 2016-11-02
 278 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/626/16 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan JAW), str. 2, str. 3
 2016-11-02
 279 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/627/16 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan TRW), str. 2, str. 3
 2016-11-02
 280 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/628/16 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXIII/583/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie pomnika Chrystusa Króla w Gdyni 2016-11-02
 281 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/629/16 - przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni 2016-11-02
 282 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/630/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury 2016-12-01
 283 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/631/16 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów 2016-12-01
 284 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/632/16 - w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni 2016-12-01
 285 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/633/16 - w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-12-01
 286 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/634/16 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2017 r.  2016-12-01
 287 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/635/16 - zmiany uchwały Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2016-12-01
 288 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/636/16 - likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 3 z siedzibą w Gdyni, 2016-12-01
 289 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/637/16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-12-01
 290 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/638/16 - zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni 2016-12-01
 291 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/639/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego 2016-12-01
 292 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/640/16 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości będącej własnością Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej w Gdyni przy ul. Bronisława Dembińskiego 2016-12-01
 293 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/641/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej  2016-12-01
 294 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/642/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 2016-12-01
 295 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/643/16 - zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 2016-12-01
 296 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/644/16 - skargi Pana AS na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 2016-12-01
 297 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/645/16 - skargi Pani JD na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2016-12-01
 298 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/646/16 - skargi Pana KW na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 2016-12-01
 299 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/647/16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-12-01
 300 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/648/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-12-01
 301 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/649/16 - w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-12-01
 302 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/650/16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-12-01
 303 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/651/16 - ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym 2016-12-01
 304 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/652/16 - w sprawie zmiany uchwały nr XIV/285/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania 2016-12-01
 305 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/653/16 - w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22 2016-12-01
 306Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/654/16 - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017 2017-01-05
 307 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/655/16 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033 2017-01-05
 308 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/656/16 - ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym 2017 2017-01-05
 309 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/657/16 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego 2017-01-05
 310 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/658/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta 2017-01-05
 311 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/659/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, obwieszczenie 2017-01-05
 312 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/660/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, obwieszczenie 2017-01-05
 313 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/661/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, obwieszczenie 2017-01-05
 314 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/662/16 - ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, obwieszczenie 2017-01-05
 315 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/663/16 - Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2017 – 2021 2017-01-05
 316 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/664/16 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia DOCOMOMO International 2017-01-05
 317 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/665/16 - zmiany uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Gdyni w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych" 2017-01-05
 318 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/666/16 - zmiany uchwały nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Aktywności Seniora, zmienionej uchwałą nr X/269/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2007 roku 2017-01-05
 319 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/667/16 - trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-01-05
 320 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/668/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Gdyni  przy  ulicy  Władysława  IV  7-15 oraz przy ulicy Świętojańskiej 104A 2017-01-05
321
 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/669/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Władysława IV 2017-01-05
 322 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/670/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej 2017-01-05
 323 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/671/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Wiejskiej na czas nieoznaczony 2017-01-05
 324 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/672/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. ks. Stanisława Zawackiego 3 2017-01-05
 325 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/673/16 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własności Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Marszałka Piłsudskiego 50 2017-01-05
 326 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/674/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu 2017-01-05
 327 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/675/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Prusa 2017-01-05
 328 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/676/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28 2017-01-05
 329 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/677/16 - ustanowienia pomników przyrody 2017-01-05
 330 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/678/16 - zmiany uchwały nr XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków komisji Rady nie będących radnymi 2017-01-05


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Biuro Rady Miasta
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 04 kwietnia 2016
Data udostępnienia informacji: 04 kwietnia 2016
Ostatnia aktualizacja: 05 stycznia 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl