Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

III kwartał 2016 rokInformacja kwartalna[1] - stan na 30.09.2016r.

           

Ludność

            Wg danych Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków Urzędu Miasta Gdyni minione trzy kwartały br. przyczyniły się do spadku liczby ludności z powodu odpływu migracyjnego.
Saldo ruchu migracyjnego ludności wyniosło minus 1 938 osób. Napływ ludności do Gdyni - zameldowania w okresie I-IX 2016 r. wyniósł 1968 osób, a odpływ - wymeldowania -  3 906 osób.
Dodatni przyrost naturalny wynoszący 54 osoby (w okresie I-IX 2016 r. urodziło się 1 818 dzieci, a zmarło 1 764 mieszkańców Miasta) nie zdołał zrównoważyć odpływu migracyjnego.
 
 
urodzenia, zgony

Bezrobocie

                Na koniec III kwartału br. liczba bezrobotnych Gdynian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 4264 osoby (w tym 2 613 kobiet) i spadła w stosunku do września ubiegłego roku o 18,3%.
 
stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Gdyni na koniec września br. wyniosła 4,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Analogiczne wskaźniki dla Polski i województwa pomorskiego wynosiły odpowiednio: 8,3 i 7,3 %.
W końcu września 2016 r. prawa do zasiłku nie posiadało 84,2% bezrobotnych (3591 osób).
 
 
1.             Struktura bezrobocia
Wśród bezrobotnych odsetek kobiet osiągnął  61,3%.
W końcu września b.r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (1 164 osoby), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,3%, mniej liczną populacją byli bezrobotni w wieku 35-44 lat (26,6%). Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 7,5%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego  stanowili 46,6% zarejestrowanych w PUP.
 
bezrobotni wg wykształcenia

W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy było 1960 długotrwale bezrobotnych, 1280 osób powyżej 50. roku życia i 453 osoby niepełnosprawne.
 
2.             Płynność bezrobocia
            O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych". W Gdyni w okresie minionych trzech kwartałów 2016 r. udało się wyłączyć z ewidencji więcej osób niż przyjęto do rejestru bezrobotnych (zarejestrowano: 6 402, wyrejestrowano: 7 301 ).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy - 3 463 osoby i skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do jej podjęcia - 2 231 osób.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy -513 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 426 osób.
 

Podmioty gospodarcze

             W końcu września w systemie REGON zarejestrowanych było 39 096 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o 471 tj. o 1,2% więcej niż przed rokiem), w tym 25 930 zakładów osób fizycznych.
 
podmioty gospodarcze

Wg deklarowanej w momencie rejestracji liczby zatrudnionych wyróżnić można:
·    37 480 mikropodmiotów (do 9 pracujących),
·    1 303 podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników,
·    263 podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników
·    44 podmioty zatrudniające od 250 do 999
·    6 podmiotów zatrudniających 1000 i więcej osób.
Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu i w obsłudze nieruchomości i firm.
Na 100 nowopowstałych jednostek w ciągu trzech kwartałów br. miały miejsce 82 likwidacje.
 

Pozwolenia na budowę

Wydano 121 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, w tej liczbie 53 decyzje dotyczyły domów jednorodzinnych, a 25 budynków wielorodzinnych. Jest to mniej pozwoleń niż w analogicznym okresie 2015 r. kiedy wydano łącznie 177 decyzji w tym 64 na budynki jednorodzinne i 27 na wielorodzinne.
 

Mieszkania

Od stycznia do września br. zostało oddanych do użytku 660 mieszkań o łącznej powierzchni 50,2 tys. m2. Jest to o 182 mieszkania mniej niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 76,1 m2 tj. wzrosła o 6,6 m2.
Nowe budynki mieszkalne oddawane od stycznia do września 2015 r. zostały zlokalizowane następująco:
 • Ul. Abrahama 13 - 14 mieszkań,
 • Ul. Australijska10 - 33,
 • Ul. Chabrowa 22B i C - 77,
 • Ul. Falista 16 - 10
 • Ul. Filipkowskiego 19 i 21 - po 48
 • Pl. Górnośląski 16 - 3,
 • Ul. Janki Bryla 21 - 53 i 23 - 34
 • Ul. Karpińskiego 2 - 33
 • Ul. Kartuska 5 - 6,
 • Ul. Kiedronia 1,3 - 36,
 • Ul. Moniuszki 14 - 17
 • Ul. Oficerska 21  - 5
 • Ul. Świętojańska - 43-45; 64,
 • Ul. Zaruskiego 14 - 24 i 31 - 41 oraz 16 - 36,,
 • Ul. Zielona 23 - 8,
 • Ul. Zielona Laguna 8 - 4.
W ogólnej puli mieszkań inwestorzy indywidualni wybudowali 81 mieszkań o powierzchni przeciętnej 155,6 m2.

 
Pojazdy samochodowe
 
pojazdy

W porównaniu do okresu I-IX 2015 r. zwiększyła się liczba pojazdów samochodowych o 6 420 szt. tj. o 3,6%, w kategorii samochodów osobowych o 5 656 szt., a w kategorii samochodów osobowych o 253 szt.

Gospodarka morska

 

1.             Przeładunki
W gdyńskim porcie obsłużonych zostało 2 601 statków (przed rokiem 2 485), średnio w miesiącu było to 270 statków zagranicznych i 19 polskich.
Nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Przeładowano łącznie 13 099,2 tys. ton ładunków (o 10,9% więcej niż przed rokiem).
 
przeładunki

 
 
2.       Przewozy ładunków promami
        Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica transportowana w systemie sto-ro  (wzrost przewozów o 9,0% w porównaniu do trzech kwartałów ub. r.) wzrósł przewóz samochodów ciężarowych o 7,9% (przewieziono 91,5 tys. szt.), osobowych o 3,1% (przewieziono 79,5 tys. szt.) i autobusów o 5,1% (przewieziono 976 szt.).
 
3.       Przewozy pasażerów
Statki turystyczne przewiozły 92,0 tys. osób, a promy 481,3 tys. osób.
Łączna liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 573,3 tys. osób i była o 5,2% wyższa niż w okresie trzech kwartałów ub. roku.
 
przewozy pasażerów


Przestępczość i wypadki[2]

 

W okresie I-IX br. zarejestrowano w Gdyni 4 708 przestępstw (po ukończonym postępowaniu przygotowawczym), o 200 przestępstw więcej niż przed rokiem. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przestępstw kryminalnych - 56,1%, przestępstwa gospodarcze stanowiły 34,4%, a drogowe 5,2%.
Wskaźnik wykrywalności sprawców wyniósł w Gdyni 64,0%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe - 97,2%  i gospodarcze - 85,7%. W najczęściej popełnianych przestępstwach kryminalnych sprawcy byli wykryci w 45,5% zdarzeń.
                W okresie minionych dziewięciu miesięcy stwierdzono 75 kradzieży samochodów osobowych tj. więcej o 18  od dokonanych przed rokiem.
               
 przestępstwa  skradzione samochody
Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach, ich liczba w rejonie gdyńskim w okresie I-IX  br. wyniosła 100 i była o 3 tj. o 3,1% wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. W wypadkach poszkodowanych zostało 107 osób, w tym 5 ofiar śmiertelnych.
 

Zagrożenia miejscowe[3] i pożary[4]

 

W okresie 9 miesięcy br. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 2 012 zdarzeń (403 pożary, 1 531 zagrożeń miejscowych i 78 fałszywych alarmów), tj. o 239 razy mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2015r.
Straty w pożarach oszacowano na 8,1 mln zł, a uratowane mienie na 5,9 mln zł.
 
pożary

 
 
 
 
Opracowanie: Barbara Zakrzewska, Iwona Milewska
Wydział Polityki Gospodarczej

[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych jest GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni. Niektóre dane liczbowe maja charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.
 
[2] Dane: Komenda Miejskiej Policji w Gdyni
[3] Klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki awarie i inne zagrożenia życia i mienia.
[4] Dane Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Polityki Gospodarczej
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 16 grudnia 2016
Data udostępnienia informacji: 20 grudnia 2016
Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl