Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
wyszukaj
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
wtorek, 28 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Szkolny program profilaktyczny "Bezpieczny internet"
Załącznik Nr 3 do PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ZSO NR 5  w Gdyni

 

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYCZNY "BEZPIECZNY INTERNET"

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni

Gimnazjum Nr 13, XIV Liceum Ogólnokształcące

Szkolny program profilaktyczny „Bezpieczny Internet”

     Zadania

     Treść

      Efekty

     Formy realizacji

     Termin

     

 Realizatorzy

Zapoznanie nauczycieli z zagrożeniami w Internecie i zasadami bezpieczeństwa

 *Charakterystyka zagrożeń


 *Zasady bezpieczeństwa w Internecie

 

 * Znajomość zasad bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci


 *Umiejętność prowadzenia zajęć wychowawczych na ww temat


 *Egzekwowanie w praktyce szkolnej – na lekcjach poszczególnych przedmiotów – zasad bezpieczeństwa i etyki (m.in. ochrona cudzej własności intelektualnej)


 *Zaangażowanie członków Rady Pedagogicznej w poszukiwaniu metod przeciwdziałania zagrożeniom

 *Szkolenie Rady Pedagogicznej


 *Dostępność informacji oraz materiałów edukacyjnych na temat zagrożeń oraz zasad bezpieczeństwa

 

 *Przygotowanie scenariuszy zajęć wychowawczych

 

 *Opracowanie treści edukacyjnych  i wdrożenie programu na lekcjach poszczególnych przedmiotów

( informatyki, WOS, j. pol, WDŻ, w-f )

 

*Od września  2013

 

 *Przez cały rok szkolny

 *Zespół ds. bezpiecznego Internetu

( nauczyciele informatyki, pedagog, psycholog)

Zapoznanie uczniów z zagrożeniami w Internecie

* Dostęp do niebezpiecznych i szkodliwych treści, m.in. pornografii,
przemocy


* Uzależnienie

 

*Cyberprzemoc (nękanie, groźby)


* Internet jako źródło informacji dla przestępcy (oszustwa, wyłudzenia)


* Obrót danymi osobowymi oraz informacjami prywatnymi

 

* Nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem* Umiejętność stosowania zasady ograniczonego zaufania wobec znajomości zawieranych w Internecie a także odróżniania negatywnych wzorców zachowań


* Świadomość odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem


*Umiejętność szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia, ( w tym znajomości miejsc, gdzie można zgłaszać informacje o przestępstwach internetowych)


* Uwrażliwienie na zjawisko cyberprzemocy

 

* Profilaktyka uzależnień od Internetu, gier ( w tym promocja aktywności, rozwijania zainteresowań)


 * Lekcje wychowawcze

 

* Warsztaty psychologiczne

 

 * Lekcje informatyki
 

* Spotkania z osobami odpowiedzialnymi zawodowo za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, specjalistami z zakresu profilaktyki

*Od listopad 2013

* Przez cały rok szkolny

*wychowawcy  klas,


* pedagog, *psycholog, *nauczyciele informatyki


*zaproszone osoby (edukatorzy, policja)

Poznanie przez uczniów zasad bezpieczeństwa w Internecie.

*Zasady bezpiecznego korzystania i poruszania się po sieci

 

* Higiena pracy przy komputerze, w tym kontrola czasu

 

*Wartościowe strony

*Znajomość zasad bezpieczeństwa


* Umiejętność stosowania zasad w praktyce


* Popularyzacja tych zasad w różnej formie


*Umiejętność stosowania ,,Netykiety”

 

*Większa znajomość tzw. bezpiecznych stron

   

  * Wszyscy nauczyciele

Uświadomienie rodzicom zagrożeń występujących w Internecie oraz zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

* Niezbędne informacje na temat zagrożeń


* Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

 

*Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat zagrożeń płynących z Internetu i zasad bezpiecznego korzystania z niego

 

*Uwrażliwienie na rolę rodziców w edukowaniu i kontrolę zachowań dzieci związanych z korzystaniem z komputera

 
*Uświadomienie odpowiedzialności karnej za przestępstwa w sieci
*Wiedza rodziców dotycząca zastosowania narzędzi i metod zabezpieczających komputer i dostęp do niebezpiecznych treści

 

*Rozpowszechnienie wśród rodziców materiałów informacyjnych na zebraniach klasowych

 

* Edukacja dla rodziców- prelekcje i warsztaty na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu


* Stworzeniu specjalnej strony w witrynie szkolnej poświęconej problematyce bezpieczeństwa w sieci, m.in. informacje o programach, blokadach, zwiększających poziom bezpieczeństwa

*Od listopada 2013


*W trakcie zebrań z rodzicami oraz

organizowanych zajęć 

 

 

*Wychowawcy klas

 

*Zespół ds. bezpiecznego Internetu

 

*Zaproszone osoby (edukatorzy, policja)

 

 Pobierz plikPodmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Zespół Szkół Ogólnokształcących 5
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 31 października 2013
Data udostępnienia informacji: 28 września 2015
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl