Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
wyszukaj
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
wtorek, 28 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Budżet 2014PLAN  WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 stan na 01.01.2014
           
DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80110 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych         6 500,00 zł
      0970 Wpływy z różnych dochodów         7 500,00 zł
      RAZEM       14 000,00 zł
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         6 898,00 zł
      4010 wynagrodzenia osobowe  2 332 347,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     200 797,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne     469 604,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy       66 122,00 zł
      4170 wynagrodzenia bezosobowe           800,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       23 320,00 zł
      4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         3 000,00 zł
      4260 zakup energii     167 000,00 zł
      4270 zakup usług remontowych       36 500,00 zł
      4280 zakup usług medycznych         2 800,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych       16 500,00 zł
      4350 zakup usług dostępu do sieci internet         1 500,00 zł
      4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           240,00 zł
      4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         3 000,00 zł
      4410 podróże służbowe krajowe                  -   zł
      4430 różne opłaty i składki           700,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     136 868,00 zł
      4700 szkolenia pracowników           700,00 zł
      RAZEM  3 468 696,00 zł
           
WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80120 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         1 000,00 zł
                           -   zł
2 801 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe       12 500,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych         6 500,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       13 500,00 zł
3 801 80148 4220 zakup środków żywnośći         4 000,00 zł
      RAZEM       37 500,00 zł
           
           
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY  
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 801 80195 4210 zakup materiałów i wyposażenia                  -   zł
      4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
2 854 85412 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                  -   zł
      4120 składki na fundusz pracy                  -   zł
      4170 wynagrodzenia bezosobowe                  -   zł
3 854 85415 3240 stypendia dla uczniów         8 268,00 zł
4 851 85154 4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
5 851 85154 4220 zakup środków żywnośći         7 008,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych                  -   zł
6 801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.         6 673,00 zł
      4010 wynagrodzenia osobowe  1 653 968,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne     142 884,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne     332 895,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy       46 873,00 zł
      4210 zakup materiałów i wyposażenia       20 660,00 zł
      4240 zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek         2 000,00 zł
      4260 zakup energii     150 000,00 zł
      4270 zakup usług remontowych         1 000,00 zł
      4280 zakup usług medycznych         2 400,00 zł
      4300 zakup usług pozostałych       24 210,00 zł
      4350 zakup usług dostępu do sieci internet         1 500,00 zł
      4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           240,00 zł
      4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         3 000,00 zł
      4410 podróże służbowe krajowe                  -   zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych     104 045,00 zł
7 801 80148 4010 wynagrodzenia osobowe       86 426,00 zł
      4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne         6 797,00 zł
      4110 składki na ubezpieczenie społeczne       16 221,00 zł
      4120 składki na fundusz pracy         2 284,00 zł
      4260 zakup energii         4 305,00 zł
      4440 odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych         3 738,00 zł
      RAZEM  2 627 395,00 zł
           
           
           
PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK
           
           
L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ   KWOTA
1 801 80120 DOCHODY       40 000,00 zł
      WYDATKI       40 000,00 zł
2 801 80110 DOCHODY       65 500,00 zł
      WYDATKI       65 500,00 zł
2 801 80148 DOCHODY       96 000,00 zł
      WYDATKI       96 000,00 zł
      RAZEM     403 000,00 zł


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Zespół Szkół Ogólnokształcących 5
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 02 stycznia 2014
Data udostępnienia informacji: 23 maja 2014
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl