Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
wyszukaj
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
wtorek, 21 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Rozstrzygnięcie postępowania na Usługę rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2017Gdynia, dnia 11 stycznia  2017 roku.
L.dz. 92/2017                                                           
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.86.2016         
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Usługę rejestracji i pomiaru czasu uczestników imprez sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2017.
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
1.
T. Kurkowski, M. Kwiatkowski
STS-2 s.c.
ul. Szafranowa 6
87-100 Toruń
855.007,44
a)      22 imprezy
b)      22 imprezy
c)       22 imprezy
d)      22 imprezy
e)      22 imprezy
f)        22 imprezy
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty" 60%, kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40%)
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Liczba pkt. w kryterium cena brutto oferty
Liczba pkt. w kryterium
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Łączna ilość punktów
1.
T. Kurkowski, 
M. Kwiatkowski
STS-2 s.c.
ul. Szafranowa 6
87-100 Toruń
855.007,44
60
40
100
 
 
 
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Tomasza Kurkowskiego i Macieja Kwiatkowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą STS -2 spółka cywilna z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Szafranowej 6. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów; 2) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40% = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  Cena oferty brutto wynosi 855.007,44 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 13 stycznia 2017 roku.


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Gdyńskie Centrum Sportu
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11 stycznia 2017
Data udostępnienia informacji: 11 stycznia 2017
Gdyńskie Centrum Sportu
więcej
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl