Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 27 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2016r.Prezydent Miasta Gdyni

 

zaprasza
podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie Miasta Gdyni do składania ofert
w konkursie ofert na realizację programów polityki zdrowotnej
skierowanych do mieszkańców Gdyni 
 
Konkurs ofert ogłasza się na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U.2015.581z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 3898/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2015r. 

I.       Konkurs obejmuje następujące programy:

1.      „Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65r.ż. STALE    SPRAWNI” w okresie od stycznia do grudnia 2016r. zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert - TUTAJ, Zał. 

2.      „Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka  wystąpienia schorzenia  w wieku 45 – 55 lat” w okresie od stycznia do grudnia 2016r. zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert - TUTAJ, Zał.

3.      „Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np.: izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych – u osób dotychczas nie będących pod opieką lekarza psychiatry) - zgłaszanych przez rodzinę, placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych. Działania diagnostyczno – terapeutyczne w warunkach domowych” - TUTAJ , Zał.
II.
    Miejsce i termin odbioru formularzy ofertowych:
1.    Obowiązujące formularze ofert można odebrać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 504 codziennie od 800 – 1530 począwszy od dnia 30.12.2015r. lub na stronie internetowej: www.gdynia.pl (BIP - zakładka otwarte konkursy ofert)

III. Oferty winny być złożone:

1.      w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową kopercie, opisanej pełną nazwą programu
2.      zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację
IV.  Termin i miejsce składania ofert:
1.      oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, pokój 504, w terminie do dnia 18.01.2016r. do godz. 1300
2.      termin związania z ofertą wynosi 30 dni
3.       bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert
4.      konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia
V.     Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
1.      miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
2.      część jawna konkursu ofert rozpocznie się 21.01.2016r. o godzinie 1530  w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
VI.  Zawarcie umowy
1.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzające wyniki konkursu będzie stanowiło podstawę do zawarcia umów na realizację programów polityki zdrowotnej w 2016r.
2.    Termin rozpoczęcia realizacji programu profilaktycznego nastąpi z dniem podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   
Ogłoszenie zgodnie  z  przepisami zostanie umieszczone na:
  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ul.10 Lutego 24 (parter)
  2. stronie internetowej www.gdynia.pl


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Zdrowia
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Machnicka
Data wytworzenia informacji: 29 grudnia 2015
Data udostępnienia informacji: 29 grudnia 2015
Ostatnia aktualizacja: 05 stycznia 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl