Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia dwóch pni wierzby przy ul. Konwaliowej 18ROK.6131.466.2016.AN                                          Gdynia, dnia 16.02.2017r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
drzew oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie.

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz 23, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.),

zawiadamia się strony

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19.10.2016r. (data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni 21.10.2016r.) Spółdzielni Mieszkaniowej „BAŁTYK" reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Piechotę i Zastępcę Prezesa Zarządu Pan Mirosława Wesołowskiego
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch pni wierzby z działki nr 328 obręb 0028 Witomino- Radiostacja zlokalizowanej przy ul. Konwaliowej 18 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 09 marca 2017r. o godz. 12:15 na ww. terenie.
Jednocześnie tut. Referat Zieleni informuje, że zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.) z uwagi na ilość wniesionych
w 2016r. do Urzędu Miasta Gdyni podań dotyczących wydania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, które Wydział Środowiska rozpatruje w kolejności ich zgłaszania wniosek z dnia 19.10.2016r. nie został rozpatrzony w ustawowym terminie. Przewidziany termin wydania rozstrzygnięcia we wnioskowanej sprawie to 31.03.2017r.

pouczenie

Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (...) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 513), tel. 58 6688492.
Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.


Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 16.02.2017r. do dnia 02.03.2017r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gdyni znajdującej się na piątym piętrze siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz w miejscu wycinki tj. przy ul. Konwaliowej 18.
Opracowała: A. Neugebauer
z up. Prezydenta Miasta Gdyni

mgr inż. Bartosz Frankowski
Naczelnik Wydziału Środowiska


* Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827) od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu lub przelewem rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, PKO Bank Polski SA w Gdyni. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej. Do sprawy należy dołączyć dowód wpłaty
ww. opłaty.Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Środowiska - Ref. Zieleni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Neugebauer
Ostatnio zmodyfikował: Anna Neugebauer
Data wytworzenia informacji: 16 lutego 2017
Data udostępnienia informacji: 16 lutego 2017
Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2017
Prawo lokalne
więcej
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl