Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
wtorek, 21 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

RedakcjaOd 1 lipca 2003 roku na stronach internetowych dostępny jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, gdzie każdy zainteresowany może znaleźć informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: jego organizacją, władzami miasta, sposobem załatwiania spraw w urzędzie i obowiązujących procedurach, zamówieniami publicznymi i wieloma innymi zagadnieniami.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, który jest "urzędowym publikatorem teleinformatycznym". BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje zatem jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty określone w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Większość technicznych i organizacyjnych wymogów związanych z wprowadzaniem w życie prawa do informacji publicznej wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Prawo do informacji publicznej, zgodnie z ustawą, obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji i przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku - wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

BIP Urzędu Miasta Gdyni jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni reguluje Zarządzenie Nr10 668/05/IV/S  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2005 r. Zgodnie z nim za poszczególne działy BIP odpowiadają:

SAMORZĄD

URZĄD MIASTA

BUDŻET I MAJĄTEK GMINY - Wydział Budżetu 

PRAWO LOKALNE

PRZETARGI - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
- poszczególne wydziały/referaty, jednostki organizacyjne


INNE

Kliknięcie w nazwę wydziału/referatu umożliwia przejście na stronę z informacjami o wydziale/referacie (telefon, fax, email, adres, obowiązki).

Szczegóły dotyczące praw dostępu do informacji publicznej znajdują się w następujących aktach prawnych:

  • Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2058)

  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2135)

  • Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 262 z późn. zm.)

  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. z dnia 2007 Nr. 10,  poz 68)


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 03 lutego 2010
Data udostępnienia informacji: 18 września 2006
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl