Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
wyszukaj
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESELmiejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty- wniosek o nadanie numeru PESEL zawierający wskazanie podstawy prawnej zobowiązującej wnioskodawcę do posiadania nr PESEL
- dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
- dokument potwierdzający dane wskazane w pkt. 3-5 wniosku (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku)
- w przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz dowód osobisty pełnomocnika lub paszport 
sposób załatwienia sprawy- wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL 
opłatybez opłat; w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika - 17 zł (opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa)
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- wniosek musi zawierać podstawę prawną upoważniającą do nadania numeru PESEL, co oznacza, że w innych przepisach (ustawach czy rozporządzeniach) musi być wykazana wymagalność numeru PESEL do określonych czynności
- jeżeli wniosek nie spełnia wymogów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaart. 7 ust. 2 oraz art. 18 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.) 
drukiWniosek o nadanie numeru PESEL


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Spraw Obywatelskich - Ref. Ewidencji Ludności
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Iwona _Neubert-Michalak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 24 sierpnia 2007
Data udostępnienia informacji: 24 sierpnia 2007
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2016
Sprawy do załatwienia
więcej
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl