Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

1. Postanowienia ogólne§ 1

Mieszkańcy Miasta Gdyni tworzą w jego granicach, z mocy prawa, wspólnotę samorządową - będącą w porządku prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej podstawową jednostką samorządu terytorialnego - gminą.

§ 2

Miasto Gdynia obejmuje obszar wyznaczony granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego kraju.

§ 3

Gmina Miasta Gdyni, zwana dalej Miastem, wykonuje zadania publiczne określone ustawami dla gminy i dla powiatu, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania przekazane do jej kompetencji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

§ 4

  1. Organy Miasta realizują zadania publiczne, mając na celu jego wszechstronny i zrównoważony rozwój, w sposób zapewniający, w granicach uzyskiwanych środków, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.
  2. Organy Miasta uwzględniają przy wykonywaniu zadań jego morski charakter oraz rolę w rozwoju gospodarki morskiej Rzeczypospolitej.
  3. Zadania publiczne, których specyfika i ramy realizacji wykraczają poza granice Miasta, w szczególności z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury, wykonywane są we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami administracji rządowej.

§ 5

  1. Dążąc do upowszechnienia idei samorządności wśród wspólnoty mieszkańców i pogłębienia współpracy w realizacji zadań publicznych, Miasto tworzy dzielnice jako jednostki pomocnicze.
  2. Nazwę i obszar dzielnicy określa jej statut nadany przez Radę Miasta.


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Organizacyjny
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Anna Salamucha-Majewska
Data wytworzenia informacji: 22 września 2004
Data udostępnienia informacji: 15 września 2006
Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl