Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
środa, 7 grudnia 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Inspektor w Wydziale BudżetuGdynia, dnia 07 grudnia 2016 r.
 
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTORA W WYDZIALE BUDŻETU
- REFERACIE OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:
· Sprawdzanie i kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretowanie).
· Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Sporządzanie zestawień obrotów i sald na koniec każdego okresu sprawozdawczego (miesiąca) i uzgadnianie z obrotami wykazanymi w dzienniku.
· Uzgadnianie obrotów kont analitycznych z obrotami na kontach syntetycznych.
· Sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych wymaganych przepisami na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji.
· Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykorzystania środków PFRON i przygotowywanie wniosków zapotrzebowania na środki PFRON.
 
Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w biurze.
Miejsce pracy I piętro budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku
o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, prawo, zarządzanie lub finanse i rachunkowość,
- 3-letni staż pracy w księgowości.
 
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, przepisów regulujących zasady rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,
- cechy osobowościowe: sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, szybkość działania,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe na wymaganych kierunkach.
- Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w księgowości.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe*.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- Życiorys zawodowy i list motywacyjny.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 29 grudnia 2016 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE BUDŻETU - oferta pracy"
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych".
 
W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydział Kadr i Szkoleń
Odpowiedzialny za treść: Marzena Siedlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Raulin
Data wytworzenia informacji: 07 grudnia 2016
Data udostępnienia informacji: 07 grudnia 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl