Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Podinspektor w Wydziale Spraw ObywatelskichGdynia, dnia 15 lutego 2017 r.
 
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH - REFERACIE PRAW JAZDY
I REJESTRACJI POJAZDÓW
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymiar czas pracy: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo), praca zmianowa, praca w soboty.
 
Główne obowiązki:
- prowadzenie ewidencji kierowców, druków ścisłego zarachowania,
- wymiana zagranicznych praw jazdy,
- prowadzenie rejestrów podań, wniosków, zawiadomień i zamówień,
- archiwizowanie akt kierowców,
- obsługa systemu KIEROWCA, POJAZD,
- nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
- przyjmowanie wniosków o rejestracje pojazdu i ich weryfikacja,
- drukowanie kart informacyjnych,
- wydawanie dowodów rejestracyjnych czasowych i stałych, kart pojazdów, praw jazdy, pozwoleń, wtórników,
- prowadzenie rejestrów,
- archiwizowanie dokumentów rejestracyjnych.
 
Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku.
Miejsce pracy na parterze budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.
 
Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe oraz
- staż pracy w administracji publicznej.
 
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość prawa o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzeń wykonawczych, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej,
- bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera - pakietu MS Office, Internetu,
- znajomość języków obcych (angielski, niemiecki),
- wysoka kultura osobista,
- dyspozycyjność,
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w stresie, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,
- umiejętność obsługi interesantów,
- nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania pożądane:
- obsługa systemu KIEROWCA, POJAZD.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 27 lutego 2017 r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR - REFERAT PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW - oferta pracy"
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668 86 93.
Uwaga! Składanie oświadczeń majątkowych w przypadku posiadania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych"
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydział Kadr i Szkoleń
Odpowiedzialny za treść: Marzena Siedlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Raulin
Data wytworzenia informacji: 15 lutego 2017
Data udostępnienia informacji: 15 lutego 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl