Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 29 sierpnia 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

powrót do poprzedniej strony powrót

Inspektor w Wydziale KsięgowościGdynia, dnia 19 sierpnia 2016 r.
 
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTORA W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:
1. Dekretowanie dokumentów księgowych.
2. Wprowadzanie zadekretowanych dokumentów do ksiąg rachunkowych.
3. Uzgadnianie ksiąg rachunkowych.
4. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych.
5. Przygotowywanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia za dany rok budżetowy.
6. Przyjmowanie i prowadzenie rejestrów VAT w Urzędzie Miasta Gdyni.
7. Sporządzanie deklaracji VAT Urzędu Miasta Gdyni.
 
Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w biurze.
Miejsce pracy I piętro budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.
 
Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: ekonomia lub finanse i rachunkowość,
- 3-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w rozliczaniu podatku VAT, preferowane w księgowości budżetowej,
- mile widziane studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego.
 
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o rachunkowości, o finansach publicznych i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy (klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość budżetowa, szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu), o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ordynacja podatkowa,
- cechy osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość i dokładność,
- znajomość MS Office,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
- mile widziana znajomość obsługi programów księgowych.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie na wymaganych kierunkach.
- Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe*.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- Życiorys zawodowy i list motywacyjny.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 29 sierpnia 2016 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI - oferta pracy"
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych".
 
W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydział Kadr i Szkoleń
Odpowiedzialny za treść: Marzena Siedlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Raulin
Data wytworzenia informacji: 19 sierpnia 2016
Data udostępnienia informacji: 19 sierpnia 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl