Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 16 stycznia 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Główny specjalista w Referacie Relacji z Mediami 
Gdynia, dnia 13 stycznia 2017 r.
 
 
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI
- REFERACIE RELACJI Z MEDIAMI
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2016 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:
Zarządzanie treścią i decydowanie o publikacji poszczególnych materiałów.
Dobór i kontrola poprawności materiałów do publikacji na stronie głównej gdynia.pl.
Bieżąca obsługa i dbanie o stronę główną serwisu gdynia.pl.
Inicjowanie projektów, mających na celu rozwój serwisu gdynia.pl.
Współpraca z działami, redagującymi serwisy gdyniakulturalna, gdyniaturystyczna, gdyniaprzedsiebiorcza, gdyniarodzinna, gdyniazielona, edukacja - w zakresie realizacji linii programowej serwisu - koordynacja prac redakcyjnych.
Koordynowanie pracy zespołu osób redagujących informacje, przygotowujących relacje foto, video.
 
Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w biurze oraz w terenie.
Miejsce pracy II piętro budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne - preferowane kierunki filologiczne, dziennikarstwo, komunikacja społeczna,
- 5-letni staż pracy w mediach, preferowany w mediach internetowych,
- niezbędne doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustawy: prawo prasowe, prawo autorskie, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej,
- wysoka sprawność językowa w mowie i piśmie,
- bardzo dobra znajomość tematyki związanej w samorządem gdyńskim,
- bardzo dobra orientacja w  życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym Gdyni,
- dobra znajomość serwisów internetowych poświęconych Gdyni,
- znajomość  topografii Gdyni, jej atrakcji, planów rozwojowych,
- dobra orientacja w zagadnieniach dotyczących aglomeracji trójmiejskiej i całego regionu,
- ogólna erudycja
- doświadczenie w redagowaniu i adiustacji tekstów,
- znajomość języka obcego na poziomie min B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ),
- cechy osobowościowe: umiejętność pracy pod presją czasu i efektywnego organizowania dnia pracy, inicjatywa i umiejętność szukania nowych tematów i pozyskiwania informacji, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
- znajomość narzędzia Google Analytics, systemów do edycji,
- znajomość  stron internetowych pakietu Microsoft Office i środowiska Windows,
- doświadczenie w obsłudze systemów cms (do edycji stron internetowych),
- podstawowa znajomość HTML.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w mediach.
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne.
- Oświadczenie kandydata o znajomość języka angielskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ESOK.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe*.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- Życiorys zawodowy i list motywacyjny.
- Koncepcja funkcjonowania serwisu internetowego Gdynia.pl wraz z wizją przekształcenia go w portal miejski Gdynia.pl - w formacie Word lub PDF.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 03 lutego 2017 r.

pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE RELACJI Z MEDIAMI - oferta pracy"
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych".
 
W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydział Kadr i Szkoleń
Odpowiedzialny za treść: Marzena Siedlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Raulin
Data wytworzenia informacji: 13 stycznia 2017
Data udostępnienia informacji: 13 stycznia 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl