Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
piątek, 1 lipca 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: głównego ksiegowego


LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: Główny Księgowy

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
 • Kodeksie Pracy
 • Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
 • Regulaminie Wynagradzania Pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Regulaminie Premiowania Pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Główne obowiązki:

 1. planowanie i realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
 2. prowadzenie rachunkowości LIS,
 3. zapewnienie ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
 4. prowadzenie rachuby płac dla pracowników LIS polegającej na naliczaniu wynagrodzeń, zasiłków  ubezpieczenia społecznego, nagród i odpraw emerytalnych,
 5. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych,
 6. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowych pracowników LIS,
 7. nadzór nad administrowaniem funduszem socjalnym w LIS.

Wykształcenie - wymagane spełnienie jednego z poniższych warunków:
 1. ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 2. wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka  w księgowości,
 3. wpis do rejestru biegłych rewidentów,
 4. certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wymagania niezbędne:
 • co najmniej 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej,
 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansów publicznych,
 • znajomość przepisów samorządowych,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania  wniosków,
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i  międzyinstytucjonalnych,
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
 • znajomość programu Progman,
 • znajomość specyfiki rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV  oraz list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktyka w księgowości,
b) wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6-letnią praktyka  w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów,
d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających min. 3-letni staż w administracji publicznej na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 4 sierpnia 2016 r. na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: główny księgowy”
Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
 • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00 (Budynek PPNT nr 4, parter, wejście od strony Redłowo SKM). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 698 21 87 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa      Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Dębska-Cenian
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 30 czerwca 2016
Data udostępnienia informacji: 30 czerwca 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl