Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
piątek, 27 maja 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowy w Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni                                                                                                                Gdynia, dnia 19.05.2016 r.

Nabór na stanowisko: Księgowy


Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67 A
ogłasza nabór
na stanowisko:  Księgowy
 

Wymiar etatu: 1 (40 godzin tygodniowo)
Główne obowiązki:
·         prowadzenie rejestrów zużycia mediów: energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu
·         prowadzenie rejestru wniosków o zaangażowanie środków finansowych
·         porównywanie zaksięgowanych w programie kosztów za media z rejestrem
·         drukowanie faktur
·         księgowanie obciążeń ze Wspólnot Mieszkaniowych
Warunki pracy:
·         usytuowanie stanowiska pracy: wysoki parter, budynek bez windy
·         praca przy komputerze
Niezbędne wykształcenie i praktyka zawodowa:
·         wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym i dwuletni staż pracy
·         lub wykształcenie wyższe ekonomiczne
Wymagania konieczne:
·         obywatelstwo polskie
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
·         niekaralność (za przestępstwa popełnione umyślnie)
·         nieposzlakowana opinia
·         znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel
·         umiejętność analitycznego myślenia
·         dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy
          w stresie, terminowość
Wymagania dodatkowe:
·         znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych i ustawy
          o rachunkowości
·         doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 roku w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi
mniej niż 6%.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
·         kopie dokumentów potwierdzających niezbędny staż pracy
·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz
          za umyślne przestępstwa skarbowe
·         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu
          z pełni praw publicznych oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
          danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:
          „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy
          dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu   rekrutacji, zgodnie z ustawą
          z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,
          że dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".

·         życiorys zawodowy i list motywacyjny
·         kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
          ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
          (Dz. U. z 2014, poz. 1202) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami
          kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.


Dokumenty należy składać w Kancelarii  Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni pok. 12
lub przesłać do dnia 30 maja 2016 roku pod adresem:

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4
ul. Warszawska 67 A
81-309 Gdynia

Z dopiskiem: „Księgowy- oferta pracy"

Dokumenty, złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
·         Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
·         Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
·         Dokumenty można składać w Kancelarii ABK Nr 4 (pok.12): od poniedziałku do piątku
          w godzinach 7.00 do 15.00, w środy w godzinach: 9.30 do 17.30
·         W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie: „Zapytania o udzielenie informacji
          o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

·         Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 621-02-70
   

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: ABK 4
Odpowiedzialny za treść: Ewa Zapaśnik
Wprowadził informację: Marzena Śliwa
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Śliwa
Data wytworzenia informacji: 19 maja 2016
Data udostępnienia informacji: 19 maja 2016
Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl