Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
środa, 26 października 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: księgowyLABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: księgowy

Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:

 • Kodeksie Pracy
 • Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
 • Regulaminie Wynagradzania Pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Regulaminie Premiowania Pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej projektu, zwłaszcza: a) obsługa księgowa (weryfikacja i opisy-wanie dokumentów, przelewy); b) kontrola postępu finansowego; c) sporządzanie wniosków o płatność; d) odpowiedzialność za dokumentację finansową projektu; e) szacowanie wartości zamówień w projekcie f) sporządzanie umów.
 2. Bieżące ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zaangażowania środków budżetowych dot. realizowanego projektu.
 3. Przygotowywanie danych do rozliczeń finansowo-księgowych oraz sporządzanie raportów finansowych z realizacji projektu.
 4. Przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie realizowanego projektu.
 5. Współpraca przy opracowywaniu rocznych planów finansowych, bilansu oraz okresowych analiz realizacji planu finansowego, sprawozdań i ocen.
Wykształcenie: wyższe, księgowe lub pokrewne  

Wymagania niezbędne:
 • co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku księgowa/księgowy przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • znajomość zagadnień dot. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie pracy w jednostce budżetowej,
 • doświadczenie w kontroli działalności/ rozliczaniu organizacji pozarządowych,
 • znajomość programów finansowo-księgowych Progman.
Możliwość podjęcia zatrudnienia ód grudnia 2016 roku będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny,
 • świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy  min. 2 lata stażu pracy na stanowisku księgowa/księgowy przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu",
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.

Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 31 października  2016 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: księgowy”


Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej / warsztatach.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
 • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (Budynek PPNT nr 4, parter, wejście od strony Redłowo SKM). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Innowacji Społecznych
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Dębska-Cenian
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 12 października 2016
Data udostępnienia informacji: 12 października 2016
Ostatnia aktualizacja: 12 października 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl