Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 27 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Ogłasza nabór na stanowisko: inspektora w Dziale AdministracjiGdynia, dnia 24.02.2017

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Ogłasza nabór na stanowisko: inspektora w Dziale Administracji
 
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
·        Kodeksie Pracy
·        Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
·        Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia
·        Regulaminie Premiowania Pracowników PPNT Gdynia
 
Główne obowiązki:
·        przygotowanie dokumentacji dot. inwestycji prowadzonych przez PPNT Gdynia
·        realizacja inwestycji prowadzonych przez PPNT Gdynia, w tym wyłanianie projektanta, nadzoru inwestorskiego,
         wykonawcy robót budowlanych oraz bieżąca z nimi współpraca zgodnie z zasadami wynikającym z wydatkowania
         środków publicznych
·        opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzania zmian w budynkach
·        bieżące doradztwo techniczne w tym przygotowywanie dokumentacji technicznej (PPNT)
·        administracja obiektem
·        udział w sporządzaniu dokumentacji dot. zamówień publicznych
 
Wykształcenie:
·        wyższe, preferowane techniczne
 
Wymagania:              
·        znajomość ustawy Prawo Budowlane
·        znajomość zagadnień związanych administracją nieruchomości
·        podstawowa znajomość obsługi technicznej i infrastruktury budynków
·        dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office - biegła w zakresie Ms Excell, Internet)
·        dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność
·        umiejętność pracy w zespole
·        łatwość w nawiązywaniu kontaktów
·        umiejętność działania pod presją czasu
 
Wymagania dodatkowe (preferowane):
·        praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych ze strony zamawiającego
·        uprawnienia elektryczne, budowlane
·       znajomość przepisów związanych z realizacja projektów ze wsparciem ze środków UE
·       zdolności organizacyjne na stanowisku pracy
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·        CV i list motywacyjny
·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą
         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych
         osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w  przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji
         ulegają zniszczeniu.
·        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
         oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
 
Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy przesyłać  lub  składać do dnia 8 marca 2017 r. na adres:
PPNT Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia"
z dopiskiem  „Oferta pracy inspektor w dziale administracyjnym "
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia informuje, że w styczniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
Inne informacje:
·        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
·        Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
·        Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Pomorskiego parku Naukowo
         Technologicznego Gdynia
·        Dokumenty można składać sekretariacie  Jednostki  od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00 w
         pokoju A 510
·        Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 88 08 123
 
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości  - Krajowy Rejestr Karny" 

Ogłoszenie w formacie_pdf


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Dorota Krause
Data wytworzenia informacji: 24 lutego 2017
Data udostępnienia informacji: 24 lutego 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl