Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
wyszukaj
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
czwartek, 27 października 2016
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Wydział EdukacjiNaczelnik Krystyna Przyborowska
ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 606

tel. 58 66 88 458

e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl


Do zadań Wydziału Edukacji należy: prowadzenie oraz nadzór nad działalnością publicznych placówek objętych systemem oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i pracy pozaszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, z wyłączeniem placówek o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym, a także prowadzenie spraw dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach placówek publicznych.

W szczególności do zadań wydziału należy:
 1. 

programowanie sieci szkół, przedszkoli i pozostałych placówek na podstawie danych statystycznych i prognoz demograficznych; prowadzenie całości spraw dotyczących zakładania i likwidacji placówek;  

 2.zapewnienie warunków działania szkół i innych placówek, m. in. przez wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i pozostałych zadań statutowych;
 3.udział, w charakterze obserwatora, w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli stażystów, którzy ubiegają się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz przygotowywanie i przeprowadzanie procedury postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 4.nadzór i prowadzenie polityki kadrowej, ocena propozycji rozwiązań kadrowych w podległych placówkach;
 5.doradztwo i nadzór nad organizacją i metodami zarządzania, sprawami wynikającymi ze stosunku pracy, w tym dyscypliny pracy, w placówkach;
 6.analiza i ocena projektów organizacyjnych obowiązkowej siatki godzin, ilości oddziałów, liczby zajęć nadobowiązkowych w placówkach;
 7.prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek;
 8.organizowanie kursów organizacji i zarządzania placówkami dla dyrektorów i kandydatów na dyrektorów jednostek;
 9.inspirowanie i udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania; organizowanie i koordynacja szkoleń, podnoszących kwalifikacje pracowników placówek;
 10.planowanie i nadzór nad wykonywaniem budżetu przez podległe jednostki organizacyjne;
 11.współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach sieci placówek, oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej, nadzoru pedagogicznego oraz powoływania dyrektorów jednostek;
 12.współpraca z wyższymi uczelniami oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi, działającymi programowo w dziedzinie oświaty i wychowania;
 13.prowadzenie spraw dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez inne niż gmina i związki komunalne osoby prawne i fizyczne;
 14.koordynowanie spraw higieny, zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników placówek;
 15.organizowanie i dofinansowywanie akcji letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży;
 16.nadzór nad działalnością Młodzieżowego Domu Kultury, Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Schroniska Młodzieżowego, w ramach właściwości wydziału;
 17.prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz obsługa pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej dla pracowników oświaty (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wydziału Edukacji, ul. Władysława IV 58 81-384 Gdynia, tel. 58 621 64 98)


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Edukacji
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 01 czerwca 2006
Data udostępnienia informacji: 01 czerwca 2006
Ostatnia aktualizacja: 07 czerwca 2016
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl