Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

wykonanie dokumentacji ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni" MBI.271.7.2016
Numer EZP NR 52/16
                                                       OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni"
 
Zgodnie z zapisami w SIWZ, w dniu 28.11.2016 r. przeprowadzono część jawną - dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni".
W związku z podziałem zamówienia na cztery części, Zamawiający dokonał oceny ofert osobno dla każdej części zamówienia.
Dla CZĘSCI I zamówienia wpłynęły 4 oferty.
                   KRYTERIUM

   NR OFERTY

Cena [zł]
oraz liczba pkt.

Długość okresu rękojmi
na prace projektowe
oraz liczba pkt.

Termin wykonania
dokumentacji projektowej
oraz liczba pkt.

Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
oraz liczba pkt.

SUMA
PKT.

 
OFERTA NR 1
ModernEko
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9
42-207 Częstochowa
239 235,00
55,96
60 miesięcy
10,00
180
10,00
20,00
95,96
 
 
OFERTA NR 3
BIURO PROJEKTÓW EURO-INSTAL LESZEK KWIECIEŃ
Os. Kolorowe 15/35
31-939 Kraków
360 267,00
37,16
60 miesięcy
10,00
180 dni
10,00
20,00
77,16
 
 
OFERTA NR 5
P.H.U TAROS
Tadeusz Rostkowski
ul. Długie Ogrody 4/44
80-765 Gdańsk
223 122,00
60,00
5 lat
10,00
210 dni
0,00
20,00
90,00
 
 
OFERTA NR 6
3MA Sp. z o.o. - Lider
ul. Słowackiego 46/2
81-392 Gdynia
Patryk Pniewski
PP STUDIO
ul. Świętojańska 79 lok.3
81-389 Gdynia
492 000,00
  60 miesięcy
  180 dni
    oferta odrzucona
 
 
Zamawiający w trakcie oceny ofert wezwał Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień związanych ze złożonymi w postępowaniu ofertami  w zakresie określonym w przepisach: art. 90 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1a Pzp,  art. 87 ust. 1 Pzp, art. 26 ust. 3a Pzp, art. 26 ust. 3 Pzp, art. 85 ust. 2 Pzp.
Wykonawcy przedłożyli stosowne dokumenty dotyczące ww. wezwań oraz uzupełnień.
Zamawiający poprosił Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp oraz zgodnie z art. 85 ust. 4 Pzp, do przedłużenia okresu ważności wadium skierowane do 4 Wykonawców.
Wykonawca (Oferta nr 6)  - Konsorcjum Firm: 3MA Sp. z o.o. - Lider, ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia oraz Patryk Pniewski PP STUDIO, ul. Świętojańska 79 lok.3, 81-389 Gdynia, nie wyraziło zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
W związku z nie wyrażeniem zgody przez Wykonawcę, Zamawiający odrzucił Ofertę nr 6 na podstawie art. 89 ust. 1 lit. 7a) Pzp.
Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający dla CZĘŚCI I, wybrał najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: ModernEko Wojciech Świerczyński z siedzibą ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9, 42-207 Częstochowa - z ceną 239 235,00 zł brutto, maksymalnym okresem gwarancji - 60 miesięcy, skróconym terminem realizacji zadania w stosunku do terminu podanego przez Zamawiającego - 180 dni oraz osobami skierowanymi do realizacji zamówienia spełniającymi warunki wskazane w SIWZ.
 
Dla CZĘSCI II zamówienia wpłynęły 4 oferty.
                      KRYTERIUM

   NR OFERTY

Cena [zł]
oraz liczba pkt.

Długość okresu rękojmi
na prace projektowe
oraz liczba pkt.

Termin wykonania
dokumentacji projektowej
oraz liczba pkt.

Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
oraz liczba pkt.

SUMA
PKT.

 
OFERTA NR 1
ModernEko
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9
42-207 Częstochowa
239 235,00
58,32
60 miesięcy
10,00
180
10,00
0,00
78,32
 
 
OFERTA NR 2
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.
ul. Zamieniecka 46
04-158 Warszawa
676 918,20
20,61
60
10,00
180
10,00
16,00
56,61
 
 
OFERTA NR 5
P.H.U TAROS
Tadeusz Rostkowski
ul. Długie Ogrody 4/44
80-765 Gdańsk
232 531,50
60,00
5 lat
10,00
210 dni
0,00
19,00
89,00
 
 
OFERTA NR 7
„MB-MAXI PROJEKT"
Beata Starzyńska
ul. Gnieźnieńska 14
75-736 Koszalin
487 080,00
28,64
60 miesięcy
10,00
180 dni
10,00
10,00
58,64
 
 
 
Zamawiający w trakcie oceny ofert wezwał Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień związanych ze złożonymi w postępowaniu ofertami  w zakresie określonym w przepisach: art. 90 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1a Pzp,  art. 87 ust. 1 Pzp, art. 26 ust. 3 Pzp, art. 85 ust. 2 Pzp.
Wykonawcy przedłożyli stosowne dokumenty dotyczące ww. wezwań oraz uzupełnień.
Zamawiający poprosił Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp oraz zgodnie z art. 85 ust. 4 Pzp, do przedłużenia okresu ważności wadium skierowane do 4 Wykonawców.
Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający dla CZĘŚCI II, wybrał najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: P.H.U TAROS Tadeusz Rostkowski z siedzibą ul. Długie Ogrody 4/44, 80-765 Gdańsk - z ceną  232 531,50 zł brutto, maksymalnym okresem gwarancji - 5 lat, terminem realizacji zadania zgodnym z terminem podanym przez Zamawiającego - 210 dni oraz osobami skierowanymi do realizacji zamówienia spełniającymi warunki wskazane w SIWZ.
 
Dla CZĘSCI III zamówienia wpłynęły 4 oferty.
                      KRYTERIUM

   NR OFERTY

Cena [zł]
oraz liczba pkt.

Długość okresu rękojmi
na prace projektowe
oraz liczba pkt.

Termin wykonania
dokumentacji projektowej
oraz liczba pkt.

Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
oraz liczba pkt.

SUMA
PKT.

 
OFERTA NR 4
P.H.U. Zp-Ekoprojekt
Zbigniew Proskura
ul. Władysławowska 41
84-120 Chłapowo
258300,00
60,00
48 miesięcy
5,00
180 dni
10,00
20,00
95,00
 
 
OFERTA NR 5
P.H.U TAROS
Tadeusz Rostkowski
ul. Długie Ogrody 4/44
80-765 Gdańsk
272814,00
56,81
5 lat
10,00
210 dni
0,00
16,00
82,81
 
 
OFERTA NR 6
3MA Sp. z o.o. - Lider
ul. Słowackiego 46/2
81-392 Gdynia
Patryk Pniewski
PP STUDIO
ul. Świętojańska 79 lok.3
81-389 Gdynia
455100,00
  60 miesięcy
  180 dni
    oferta odrzucona
 
 
OFERTA NR 7
„MB-MAXI PROJEKT"
Beata Starzyńska
ul. Gnieźnieńska 14
75-736 Koszalin
599010,00
25,87
60 miesięcy
10,00
180 dni
10,00
14,00
59,87
 
 
 
Zamawiający w trakcie oceny ofert wezwał Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień związanych ze złożonymi w postępowaniu ofertami  w zakresie określonym w przepisach: art. 90 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1a Pzp,  art. 87 ust. 1 Pzp, art. 26 ust. 3a Pzp, art. 26 ust. 3 Pzp, art. 85 ust. 2 Pzp.
Wykonawcy przedłożyli stosowne dokumenty dotyczące ww. wezwań oraz uzupełnień.
Zamawiający poprosił Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp oraz zgodnie z art. 85 ust. 4 Pzp, do przedłużenia okresu ważności wadium skierowane do 4 Wykonawców.
Wykonawca (Oferta nr 6)  - Konsorcjum Firm: 3MA Sp. z o.o. - Lider, ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia oraz Patryk Pniewski PP STUDIO, ul. Świętojańska 79 lok.3, 81-389 Gdynia, nie wyraziło zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
W związku z nie wyrażeniem zgody przez Wykonawcę, Zamawiający odrzucił Ofertę nr 6 na podstawie art. 89 ust. 1 lit. 7a) Pzp.
Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający dla CZĘŚCI III, wybrał najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: P.H.U. ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura z siedzibą ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo - z ceną 258 300,00 zł brutto, okresem gwarancji - 48 miesięcy, skróconym terminem realizacji zadania w stosunku do terminu podanego przez Zamawiającego - 180 dni oraz osobami skierowanymi do realizacji zamówienia spełniającymi warunki wskazane w SIWZ.
 
Dla CZĘSCI IV zamówienia wpłynęły 2  oferty.
                      KRYTERIUM

   NR OFERTY

Cena [zł]
oraz liczba pkt.

Długość okresu rękojmi
na prace projektowe
oraz liczba pkt.

Termin wykonania
dokumentacji projektowej
oraz liczba pkt.

Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
oraz liczba pkt.

SUMA
PKT.

 
OFERTA NR 1
ModernEko
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9
42-207 Częstochowa
239 235,00
59,94
60 miesięcy
10,00
180
10,00
0,00
79,94
 
 
OFERTA NR 5
P.H.U TAROS
Tadeusz Rostkowski
ul. Długie Ogrody 4/44
80-765 Gdańsk
238 989,00
60,00
5 lat
10,00
210 dni
0,00
18,00
88,00
 
 
 
Zamawiający w trakcie oceny ofert wezwał Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień związanych ze złożonymi w postępowaniu ofertami  w zakresie określonym w przepisach: art. 90 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1a Pzp,  art. 87 ust. 1 Pzp, art. 26 ust. 3 Pzp, art. 85 ust. 2 Pzp.
Wykonawcy przedłożyli stosowne dokumenty dotyczące ww. wezwań oraz uzupełnień.
Zamawiający poprosił Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp oraz zgodnie z art. 85 ust. 4 Pzp, do przedłużenia okresu ważności wadium skierowane do 2 Wykonawców.
Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający dla CZĘŚCI IV, wybrał najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: P.H.U TAROS Tadeusz Rostkowski z siedzibą ul. Długie Ogrody 4/44, 80-765 Gdańsk - z ceną - 238 989,00 zł brutto, maksymalnym okresem gwarancji - 5 lat, terminem realizacji zadania zgodnym z terminem podanym przez Zamawiającego - 210 dni oraz osobami skierowanymi do realizacji zamówienia spełniającymi warunki wskazane w SIWZ.

Ogłoszenie o wyniku w PDF
 
 


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Wydz. Budynków
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 17 lutego 2017
Data udostępnienia informacji: 17 lutego 2017
Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2017
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl