Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Gdynia - Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 20 lutego 2017
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. centrala (58) 66 88 000
fax (58) 62 09 798

Samorząd
więcej
Urząd Miasta
więcej
Budżet i majątek gminy
więcej
Prawo lokalne
więcej
Nieruchomości
więcej
Zamówienia Publiczne
więcej
Zadania publiczne
więcej
Inne
więcej
BIP
więcej
Ostatnio dodane
więcej
powrót do poprzedniej strony powrót

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GdyniStudium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, zatwierdzone uchwałą nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r., zmienione uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r., zostało zmienione uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dokument Studium składa się z:
-
części tekstowej,
-
części graficznej, obejmującej rysunki w tekście oraz 4 rysunki w skali 1: 20000.

Część rysunkowa (załącznik nr 2) Studium zawiera następujące rysunki:
-
Rys. 2-1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Struktura funkcjonalno-przestrzenna
-

Rys. 2-2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego
-

Rys. 2-3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego
-Rys. 2-4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Polityka planistyczna.
_______________________________________________________________________________

Część tekstowa - załącznik nr 1

Część I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (7,1 MB)

  Wstęp (0,2 MB)
I.
 Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Gdyni (0,2 MB)
II.

 Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju i zagospodarowania Gdyni (0,3 MB)
III. Tendencje rozwoju demograficznego i gospodarczego (0,8 MB)
IV. Ocena warunków i jakości życia mieszkańców (0,6 MB)
V.

 Środowisko przyrodnicze-zasoby i przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania (1,0 MB)
VI. Dziedzictwo kulturowe-stan i zasoby (1,0 MB)
VII. Stan systemu transportowego (0,7 MB)
VIII. Stan systemów infrastruktury technicznej (2,8 MB)
IX. Uwarunkowania formalno-prawne (0,9 MB)
X.
 Polityka przestrzenna w odniesieniu do całego miasta (0,2 MB)
XI. Polityki sektorowe (2,4 MB)
XII.

 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów (0,2 MB)
XIII.


 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy
(0,3 MB)
XIV. Ochrona i kształtowanie środowiska (0,5 MB)
XV.

 Ochrona i kształtowanie przestrzeni o walorach kulturowych
(0,6 MB)
XVI. Transport (1,5 MB)
XVII. Polityka w zakresie infrastruktury technicznej (3,3 MB)
XVIII.

 Kierunki polityki przestrzennej Gdyni związane ze współpracą z gminami położonymi w otoczeniu lokalnym (0,6 MB)
XIX.

 Zasady rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym (0,2 MB)
XX.

 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią lub osuwania się mas ziemnych (1,0 MB)
XXI.

 Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (0,1 MB)
XXII.

 Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji lub rekultywacji (0,1 MB)
XXIII.

 Tereny zamknięte oraz tereny związane z ochroną wybrzeża morskiego (0,5 MB)
XXIV. Obszary problemowe (0,1 MB)
XXV. Polityka planistyczna miasta (0,6 MB)
____________________________________________________________________

Część rysunkowa - załącznik nr 2

Rys. 2-1.

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego -
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
(10,8 MB)
Rys 2-1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna_small

Rys 2-1 Legenda_small

Rys. 2-2.

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego -
Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego
(11,2 MB)
Rys 2-2 Stan i ochrona zasobów środowiska przyrodniczego_small

Rys. 2-3.

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego -
Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego
(10,6 MB)
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Stan i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego_small

Rys. 2-4.

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego -
Polityka planistyczna
(10,7 MB)
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - Polityka planistyczna_small

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Podmiot odpowiedzialny: Biuro Planowania Przestrzennego
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Arkadiusz Zieniuk
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Zieniuk
Data wytworzenia informacji: 27 lutego 2008
Data udostępnienia informacji: 05 marca 2008
Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2015
do góry
© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl