Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
sobota, 21 stycznia 2017 Agnieszki, Jarosława
pogoda Pogoda w Gdyni
język polski język angielski język niemiecki język szwedzki język duński język francuski język rosyjski język esperanto


powrót do poprzedniej strony powrót

Gdynia z rekordową dotacją na szkolnictwo zawodoweStopka RPO WP 2014-2020 kolor

Ponad 50 milionów zł otrzymała Gdynia na realizację przedsięwzięcia, jakim jest „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy". Oficjalne ogłoszenie wyników w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się w środę 9 listopada w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, podczas V Forum Pomorskiej Edukacji. Gdynię reprezentował wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz, który podpisał umowę o dofinansowanie projektów.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektów szkolnictwa zawodowego fot. Agnieszka Wołowicz

W Regionalnych Programach Operacyjnych Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 zostały zaplanowane duże środki na rozwój szkolnictwa zawodowego. Ich wysokość to ponad 25 milionów euro w Europejskim Funduszu Społecznym oraz 51,5 miliona euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w kraju kwota, która ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu tej kluczowej dziedziny." - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podczas uroczystości otwierającej V Forum Pomorskiej Edukacji.

Gdynia, która otrzymała największą dotację, wyprzedzając tym samym wszystkie powiaty regionu, otrzymała zielone światło do rozpoczęcia działań na rzecz rozwoju i przekształceń w szkolnictwie zawodowym. Przygotowany przez miasto projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", którego łączna wartość wynosi 58 105 724,88 zł., uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 71,04% kosztów kwalifikowanych, tj. 41 150 352,71 zł. Kwota ta stanowi niemal 20% środków w województwie pomorskim przeznaczonych na rozwój infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

W ramach programu powstaną nowe szkoły zawodowe, zaś istniejące obiekty zostaną wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa wind i dostosowaniu sanitariatów). Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych (m.in. pracowni komputerowych, technologii mechanicznej i rysunku technicznego, konstrukcji i technologii budowy okrętów, ekonomiczno-rachunkowej, technologii gastronomicznej i wielu innych). Powstaną również pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Projektem objęte zostaną następujące gdyńskie szkoły zawodowe:
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
  • Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych.
  • Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.
  • Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych.
  • Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych.

Drugi gdyński projekt pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj", którego wartość wynosi 12.139.611,00 zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.925.649,90 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jego ramach 2500 uczniów z wymienionych szkół weźmie udział w dodatkowych stażach i wizytach studyjnych u pracodawców oraz kursach umożliwiających zdobycie certyfikatów i uprawnień branżowych. Kadra nauczycielska otrzyma wsparcie w postaci dofinansowania studiów podyplomowych, kursów i szkoleń doskonalących, staży i warsztatów. Ponadto program zakłada współtworzenie i rozwój sieci współpracy oraz wymiany doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w Gdyni.

fot. Agnieszka WołowiczWprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2016
Odpowiedzialny: Wydział Edukacji, tel. 58 66 88 451, email: wydz.edukacji@gdynia.pl

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Created by Net P.C. | Layout by IQ PL | Zdjęcia lotnicze by AEROMEDIA | Hosting by ARTNET