Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
poniedziałek, 20 lutego 2017 Leona, Ludomiła
pogoda Pogoda w Gdyni
język polski język angielski język niemiecki język szwedzki język duński język francuski język rosyjski język esperanto


powrót do poprzedniej strony powrót

Harmonogram i wytyczne I - pilotażowej edycji konkursu "Przyjazna dzielnica"1. 14 styczeń 2016 r. - ogłoszenie I edycji konkursu „Przyjazna dzielnica".


2. Partnerstwo - warunek dostępowy konieczny do złożenia pojedynczego projektu przez radę dzielnicy, które muszą tworzyć co najmniej trzy podmioty spośród następujących kategorii:

-  rada właściwej miejscowo dzielnicy,
- osoby prawne działające na terenie Gdyni (organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.)
- jednostki organizacyjne Miasta Gdyni (np. MOPS, Biblioteka, CAS, GCS, ZKM, ZDiZ, Szkoła - Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, itp.)
Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów. Do Partnerstw mogą dodatkowo dołączyć podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które mogą realizować zadania, ale bez możliwości uzyskania środków z budżetu Miasta. Jeden podmiot może występować tylko w jednym Partnerstwie tworzonym na potrzeby Konkursu w danej dzielnicy.


3. styczeń - marzec 2016 r. - rada dzielnicy organizuje spotkanie/spotkania dla mieszkańców i potencjalnych partnerów w celu stworzenia warunków do zawiązania Partnerstw.
Proponowane projekty powinny zaspokajać potrzeby dzielnicy w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny.
Środki uzyskane w konkursie nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.


4. Propozycje projektów mogą być również zgłaszane do rady dzielnicy przez potencjalnych Partnerów poza spotkaniami, o których mowa powyżej.


5. Przygotowywane projekty można konsultować w Urzędzie Miasta Gdyni - Centrum Aktywności Obywatelskiej, w celu rozwiązania wszelkich ewentualnych problemów i wątpliwości.


6. do 29 marca 2016 r. - rada dzielnicy zgłasza Prezydentowi propozycję projektów do realizacji w swojej dzielnicy i mających je realizować Partnerstw w formie wypełnionych formularzy podpisanych przez wszystkich partnerów wraz z podjętą w tym celu stosowną uchwałą rady dzielnicy.


7. 18 000 zł brutto - maksymalny koszt pojedynczego projektu.


8. Rada dzielnicy rekomenduje co najmniej 2 projekty o łącznej wartości nie przekraczającej 18 000 zł, które zostaną poddane ocenie formalnej przez Komisję Konkursową. Pozytywna ocena formalna projektu partnerskiego będzie skutkowała skierowaniem projektu do realizacji.


9. W przypadku nie zgłoszenia przez radę dzielnicy żadnego projektu lub zgłoszenia projektu nie spełniającego wymogów formalnych, rada dzielnicy automatycznie traci możliwość pozyskania środków przypadających na nią w I edycji konkursu bez możliwości przeniesienia ich na rok kolejny.


10. do 12 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Miasta.Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2016
Odpowiedzialny: Centrum Aktywności Obywatelskiej, tel.: 58 66 88 777, email: cao@gdynia.pl

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Created by Net P.C. | Layout by IQ PL | Zdjęcia lotnicze by AEROMEDIA | Hosting by ARTNET