Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
piątek, 28 października 2016 Szymona, Tadeusza
pogoda Pogoda w Gdyni
język polski język angielski język niemiecki język szwedzki język duński język francuski język rosyjski język esperanto


powrót do poprzedniej strony powrót

Wydział EdukacjiNaczelnik Krystyna Przyborowska
ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 606

tel. 58 66 88 458

e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl


Do zadań Wydziału Edukacji należy: prowadzenie oraz nadzór nad działalnością publicznych placówek objętych systemem oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i pracy pozaszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, z wyłączeniem placówek o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym, a także prowadzenie spraw dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach placówek publicznych.

W szczególności do zadań wydziału należy:
 1. 

programowanie sieci szkół, przedszkoli i pozostałych placówek na podstawie danych statystycznych i prognoz demograficznych; prowadzenie całości spraw dotyczących zakładania i likwidacji placówek;  

 2.zapewnienie warunków działania szkół i innych placówek, m. in. przez wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i pozostałych zadań statutowych;
 3.udział, w charakterze obserwatora, w postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli stażystów, którzy ubiegają się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz przygotowywanie i przeprowadzanie procedury postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 4.nadzór i prowadzenie polityki kadrowej, ocena propozycji rozwiązań kadrowych w podległych placówkach;
 5.doradztwo i nadzór nad organizacją i metodami zarządzania, sprawami wynikającymi ze stosunku pracy, w tym dyscypliny pracy, w placówkach;
 6.analiza i ocena projektów organizacyjnych obowiązkowej siatki godzin, ilości oddziałów, liczby zajęć nadobowiązkowych w placówkach;
 7.prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek;
 8.organizowanie kursów organizacji i zarządzania placówkami dla dyrektorów i kandydatów na dyrektorów jednostek;
 9.inspirowanie i udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania; organizowanie i koordynacja szkoleń, podnoszących kwalifikacje pracowników placówek;
 10.planowanie i nadzór nad wykonywaniem budżetu przez podległe jednostki organizacyjne;
 11.współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach sieci placówek, oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej, nadzoru pedagogicznego oraz powoływania dyrektorów jednostek;
 12.współpraca z wyższymi uczelniami oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi, działającymi programowo w dziedzinie oświaty i wychowania;
 13.prowadzenie spraw dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez inne niż gmina i związki komunalne osoby prawne i fizyczne;
 14.koordynowanie spraw higieny, zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników placówek;
 15.organizowanie i dofinansowywanie akcji letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży;
 16.nadzór nad działalnością Młodzieżowego Domu Kultury, Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Schroniska Młodzieżowego, w ramach właściwości wydziału;
 17.prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz obsługa pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej dla pracowników oświaty (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wydziału Edukacji, ul. Władysława IV 58 81-384 Gdynia, tel. 58 621 64 98)


Wprowadził informację: Krzysztof _Ratajczak
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Ostatnia aktualizacja: 07 czerwca 2016
Odpowiedzialny: Wydz. Edukacji

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Created by Net P.C. | Layout by IQ PL | Zdjęcia lotnicze by AEROMEDIA | Hosting by ARTNET