Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w polityce prywatności.
Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
poniedziałek, 27 lutego 2017 Gabriela, Anastazji
pogoda Pogoda w Gdyni
język polski język angielski język niemiecki język szwedzki język duński język francuski język rosyjski język esperanto


powrót do poprzedniej strony powrót

XXIV sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2012 r.PORZĄDEK OBRAD
XXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
 31 października 2012 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
4.1     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.2     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2024, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.3     zmiany Uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.4     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni, zobacz projekt
4.5     ustalenia stawek podatku od środków transportowych, zobacz projekt
4.6     określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości, zobacz projekt
4.7     przyjęcia projektu Gdynia Rodzinna na lata 2013-2018, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.8     wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Piotra Pomorskiego, dotyczącego uchwały nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana, zobacz projekt
4.9     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego; zobacz projekt, zobacz załącznik
4.10  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Mola Rybackiego, zobacz projekt,
4.11  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.12  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru przy ulicy Władysława IV, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.13  przystąpienia do rozszerzenia „Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”, zobacz projekt
4.14  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej
, zobacz projekt
4.15  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Olgierda 65, zobacz projekt
4.16  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armii Krajowej/ Obrońców Wybrzeża w trybie bezprzetargowym, zobacz projekt
4.17  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zobacz projekt
4.18  zmiany nazwy ulicy w Gdyni (Jana Kamrowskiego), zobacz projekt
4.19  nadania nazwy ulicy w Gdyni (Janki Bielak), zobacz projekt, zobacz załącznik
4.20  zmiany uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, zobacz projekt
4.21  nadania imienia Szkole Podstawowej nr 46 i Gimnazjum nr 18 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, zobacz projekt
4.22  przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2011/2012, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.23  zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości działań organów wykonawczych Miasta Gdyni w zakresie prowadzenia gdyńskiego ośrodka hipoterapii, zobacz projekt
 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Śródmieście,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad. 

Aneks do porządku obrad
XXIV sesji Rady Miasta Gdyni
31 października 2012 r.    

 Projekty uchwał w sprawach:   
  1. zmiany statutu jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zobacz projekt,
  2. zmiany uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia, zobacz projekt.
 
  

Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2012
Odpowiedzialny: Biuro Rady Miasta, tel.: 58 66 88 770, email: biuro_rady_miasta@gdynia.pl

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Created by Net P.C. | Layout by IQ PL | Zdjęcia lotnicze by AEROMEDIA | Hosting by ARTNET