1370 (1070) 2019-06-14 - 2019-06-20

Edukacja domowa w Gdyni

W Polsce obowiązuje obowiązek szkolny, który obejmuje dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Niektórzy rodzice decydują się z różnych powodów na edukację domową.
Zgłoszenia ucznia do edukacji domowej można dokonać w dowolnym momencie roku szkolnego. Rodzice chcący zgłosić swoje dzieci mogą to zrobić w pięciu gdyńskich szkołach, które od lat prowadzą uczniów w ramach edukacji domowej.
Dyrektorzy poniższych szkół posiadają pełną wiedzę na temat zasad realizowania edukacji domowej, a także oferują wsparcie podczas procesu rekrutacji. Są to:
Szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia), tel.: 58 624 84 62, e-mail: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl
2. Szkoła Podstawowa nr 10 (ul. Morska 192, 81-006 Gdynia), tel.: 58 623 06 33, e-mail: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl
3. Szkoła Podstawowa nr 17 (ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia), tel.: 58 620 89 78, e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
4. Szkoła Podstawowa nr 28 (ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia), tel.: 58 665 84 62, e-mail: sekretariat@sp28.edu.gdynia.pl
Szkoła ponadpodstawowe:
5. XVII Liceum Ogólnokształcące (ul. 10 lutego 26, 81-364 Gdynia), tel.: 58 620 33 16, e-mail: sekretariat@XVIIlo.edu.gdynia.pl
Edukacja domowa obejmuje trzy etapy nauczania:
– I etap – 0-III klasa szkoły podstawowej,
– II etap – IV-VIII klasa szkoły podstawowej,
– III etap – szkoła ponadgimnazjalna.
Jak dokonać zgłoszenia
Składamy wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii. Stwierdza się w niej czy dziecko może korzystać z takiej formy edukacji. Może to być poradnia publiczna lub niepubliczna
Do dyrektora szkoły przedszkola, szkoły podstawowej albo szkoły ponadgimnazjalnej składamy:
– opinię z poradni.
– wniosek kierowany do Dyrektora szkoły o wydanie zgody na edukację domową.
– oświadczenie, że jako rodzic, opiekun zapewnią państwo dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia.
– oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia – tylko uczniowie z woj. pomorskiego.
– zobowiązanie, że uczeń będzie przystępował do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

  • ikonaOpublikowano: 13.06.2019 14:03
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.06.2019 14:05
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona