710 (319) 2005-06-17 - 2005-06-23

Otwarte drzwi do Eko Doliny

Zarząd i Pracownicy Spółki „Eko Dolina” w Łużycach zapraszają na Drzwi Otwarte, które odbędą się w sobotę 18 czerwca 2005 w godzinach od 10.00 do 14.00. W programie: zwiedzanie zakładu (10.00 – 14.00), ekologiczny happening – Zielona Akademia (12.00 – 12.30 ), warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży (10.30 – 11.30), grochówka w terenie (13.00).