958 (558) 2010-06-25 - 2010-07-01

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych". Organizatorem szkolenia jest firma BCH GWARANCJA. Projekt skierowany jest dla osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w Gdyni.

Celem udziału w szkoleniu jest:
- zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
- zdobycie nowych umiejętności w zakresie pracy z komputerem (obsługa programów pakietu MS Office),
- nabycie odpowiedniego ukierunkowania zawodowego,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Uczestnik projektu ma zapewnione m.in. materiały dydaktyczne, opiekę psychologa, doradcy zawodowego a także stypendium szkoleniowe w wysokości 120 zł brutto, które naliczane jest do każdej godziny uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenia odbywać się będą w Wyższej Szkole Administracji w Gdyni, ul. Kielecka 7.
Obecnie trwa nabór na szkolenia w lipcu.
Więcej informacji o sposobie zgłaszania pod numerem tel: 58 305 60 41 lub 609 503 623 lub e-mail: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl
Strona internetowa projektu www.noweumiejetnosci.pl.