Aktualności

Dzięki dobrym praktykom Orłowo odzyska blask

Targowisko Orłowo zyska odświeżoną  i estetyczną fasadę, dziś jego estetyka razi/fot. Rafał Kołsut

Targowisko Orłowo zyska odświeżoną i estetyczną fasadę, dziś jego estetyka razi/fot. Rafał Kołsut

16.05.2019 r.

Stowarzyszenie Traffic Design oraz gdyńska fundacja Mozi wygrały konkurs na wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej 2019. Tak naprawdę jednak wygrało Orłowo – dzielnica o wielkim potencjale, ale pełna kontrastów. Pierwszy ze zwycięskich pomysłów zakłada rearanżację targowiska w Orłowie, drugi interaktywne projekty artystyczne na plaży w Orłowie.
 
Stowarzyszenie Traffic Design, w ramach konkursu na wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej, weźmie na warsztat targowisko na pl. Górnośląskim. Ulokowane w tradycyjnej przestrzeni miejskiego placu-rynku zajmuje ważne miejsce na mentalnej mapie mieszkańców dzielnicy, ma swoją historię, od lat swoje towary wystawiają tam ci sami kupcy, a orłowianie z najbliższej okolicy cenią targowisko za zaopatrzenie, świeżość i wysoką jakość produktów. Ryneczek ma niewątpliwie duszę, ale jego estetyka razi. Jest jaskrawo i chaotycznie.
W ramach grantu zostanie: oczyszczona elewacja od strony ul. Wielkopolskiej, uspójnione reklamy kupców oraz powstanie nowy szyld główny dla obiektu.
Liczymy, że akcja pozytywnie wpłynie na wygląd całego placu Górnośląskiego oraz wizerunek targowiska, a także będzie budować wrażliwość estetyczną kupców i ich klientów. Poprzez działania estetyzacyjne, edukacyjne i promocyjne chcemy również wspierać lokalny handel. – mówi Monika Domańska z Traffic Design. 
To nie wszystko. Traffic Design przygotuje także krótki przewodnik dobrych praktyk projektowych dla lokalnych kupców, który pomoże im tworzyć bardziej estetyczne reklamy.

Interaktywne instalacje artystyczne, zabawy, warsztaty to i wiele więcej czeka nas jesienią, za sprawą gdyńskiej fundacji Mozi, która na plaży w Orłowie oraz w pobliżu parku Kolibki zorganizuje festiwal sztuki Formy Towarzyskie.
Przyjazna przestrzeń publiczna ma zachęcać do odkrywania i spotkań.
Interaktywne projekty będą stanowiły bazę do integracji odwiedzających Orłowo, a swoją ciekawą formą zachęcą do aktywnego wypoczynku, czy zrobienia wyjątkowych, pamiątkowych zdjęć ze spacerów lub urlopu. — mówi koordynatorka oraz kuratorka festiwalu Anna Wieczorek.
Ponadto instalacjom będą towarzyszyły warsztaty, zabawy i wydarzenia, skupiające się głównie wokół rozwoju artystycznego i naukowego.
Program skierowany będzie do wszystkich grup wiekowych, umożliwiając udział w projekcie jak najszerszemu gronu.
 
Projekty zostaną zrealizowane w ramach otwartego miejskiego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w 2019 roku. Na cele realizacyjne zadania przyznano kwotę 50 000,00 zł dla projektu „Re:design – targowisko Orłowo” zgłoszonego przez Stowarzyszenie Traffic Design oraz 50 000,00 zł dla projektu „Interaktywne projekty artystyczne na plaży Gdynia Orłowo” zgłoszonego przez Fundację Mozi.
 
Otwarty konkurs na realizację tego zadania został ogłoszony w styczniu. Miał na celu estetyzację przestrzeni publicznej, wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni, a przy tym wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości. Kładł nacisk również na promocję dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej, stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów, a także kreowanie  przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości.
Dzięki konkursowi zrealizowano wiele projektów, m.in. re:design przedwojennej kamienicy Panta Rei znajdującej się przy ulicy Abrahama 37, który wykonało stowarzyszenie Traffic Design.

Źródło: Centrum Designu Gdynia