Aktualności

Mistrzowie i utalentowani debiutanci w Bibliotece z Pasją

Laureaci NLG 2018; od lewej: Dominik Bielicki, Krzysztof Mrowcewicz, Sława Lisiecka, Paweł Sołtys/fot. Anna Rezulak
Gdynia żyje literaturą cały rok. Po sierpniowych emocjach, kiedy poznaliśmy laureatów Nagrody Literackiej Gdynia, przyszedł czas na kolejne spotkania z nimi. W trakcie dyskusji dowiemy się, jak postrzegają rolę literatury, jej granice oraz funkcję tłumacza w literaturze.

Biblioteka Gdynia jak co roku jesienią zaprasza na spotkania z laureatami Nagrody Literackiej Gdynia. Zdobywcy Kostek Literackich spotkali się już z czytelnikami 1 września w Konsulacie Kultury w Gdyni. Rozmowę poprowadził Michał Nogaś. Na fali sobotnich emocji była to wyjątkowa okazja do zapoznania się z nagrodzonymi twórcami i ich dziełami.

Najbliższe spotkania odbędą się w Bibliotece z Pasją od 5 do 10 listopada. W tym roku spotkania odbędą się w trochę innej formie, będą to bowiem literackie minidyskusje. Oprócz wyłonionych w sierpniu laureatów (Pawła Sołtysa, Sławy Lisieckiej, Dominika Bielickiego oraz Krzysztofa Mrowcewicza) do rozmów zaproszono dodatkowych gości.  

5 listopada o godz. 18.00 Dominik Bielicki, autor nagrodzonych Nagrodą Literacką Gdynia wierszy „Pawilony” i Ilona Witkowska porozmawiają „O poezji zaangażowanej”. Postarają się odpowiedzieć na pytania: Czy dzisiejsza poezja jest zaangażowana? Czy poeci i poetki bywają aktywistami i chcą zmieniać świat?

Dominik Bielicki odbiera nagrodę z rąk Wojciecha Szczurka, obok Aleksander Nawarecki/fot. Karol Stańczak
 
Dominik Bielicki za tom „Gruba tańczy” został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” 2009 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2008. Powtórnie zachłyśnięto się jego twórczością, kiedy wydał tomik „Pawilony”. W tym roku nominowano go do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” 2018 w kategorii „Książka roku” oraz do Nagrody Literackiej Gdynia 2018 w kategorii „Poezja” za tom „Pawilony”. Publikował m.in. w Czasie Kultury, Kresach, Odrze i Wakacie.
 
6 listopada o godz. 18.00 nagrodzony Nagrodą Literacką Gdynia za „Mikrotyki” Paweł Sołtys i poetka, ale też prozaiczka, Joanna Lech zastanowią się, Gdzie zaczyna się proza?

Paweł Sołtys i Aleksander Nawarecki, z tyłu Zbigniew Kruszyński/fot. Karol Stańczak

 
Paweł Sołtys publikował opowiadania w „Lampie”, „Ricie Baum”, „Studium”. Jego prozatorski debiut „Mikrotyki” otrzymał nominację do Paszportów Polityki (2017) oraz nominowano go do Nagrody Literackiej Gdynia 2018.
 
 
8 listopada o godz. 18.00 laureatka Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii przekład – Sława Lisiecka oraz tłumaczony na wiele języków Stefan Chwin w dyskusji pod hasłem „Zawód: tłumacz” spróbują orzec, czy tłumacz jest rzemieślnikiem czy „drugim autorem” książki? Ile jest z tłumacza w tłumaczonym dziele? Wreszcie – czy tłumacz czuje się doceniany? Czy pisarze mają wpływ na to jak tłumaczone jest ich dzieło? Jak wygląda współpraca tłumaczy z autorami?
 
Sława Lisiecka i Wojciech Szczurek/fot. Karol Stańczak
 
Sława Lisiecka w roku 2007 odznaczona została przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla niepodległości Polski (1975-1989), za działalność kulturalną i opozycyjną na rzecz przemian demokratycznych oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej. W 2011 roku otrzymała Nagrodę Miasta Łodzi za dotychczasową działalność translatorską i społeczną. W 2013 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Gloria Artis” za zasługi dla polskiej kultury. W dorobku posiada prawie 100 pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej. Stypendystka wielu niemieckich i austriackich instytucji kulturalnych. Laureatka licznych nagród translatorskich. Do do Nagrody Literackiej Gdynia 2018 nominowana za przekład powieści „Chodzenie. Amras” Thomasa Bernharda.
 
10 listopada o godz. 16.00 nagrodzony Nagrodą Literacką Gdynia Krzysztof Mrowcewicz, autor „Rękopisu znalezionego na ścianie” i ekspertka od polskiego eseju Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzą na pytanie Czym właściwie jest esej? Poszukają też z czytelnikami definicji i porozmawiają o historii tego efemerycznego gatunku.

Agata Bielik-Robson i Małgorzata Łukasiewicz oraz Krzysztof Mrowcewicz/fot. Karol Stańczak

Krzysztof Mrowcewicz jest profesorem w Instytucie Badań Literackich PAN i warszawskiej Akademii Teatralnej, gdzie uczy literatury od Homera do Houellebecqa. Autor wielu książek i artykułów, poświęconych przede wszystkim epokom dawnym. Nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia za książkę „Małe folio” (2012). Laureat nagrody „Literatury na Świecie”  im. Andrzeja Siemka (2012). Wielbiciel Sępa-Szarzyńskiego, Johna Donne’a, Naborowskiego i Gombrowicza. Namiętny czytelnik Prousta, Rilkego, Borgesa, Calvino, Queneau i Pereca. Czytelnik literatury. Historyk literatury.
 
 
Spotkania poprowadzi Wojciech Szot (współautor bloga Kurzojady). Wszystkie  odbędą się w Bibliotece z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98).
Wstęp wolny.