Klub seniora

Miejski Klub Seniora Orłowo

Miejski Klub Seniora Orłowo, animator klubu: p. Barbara Kwiatkowska.

Adres: 81-542 Gdynia, Orłowska 66
Nr telefonu 58 624 82 66