Miejsca wyjątkowe

Torpedowania Babie Doły

fot. Michał Kowalski

Torpedownia to powstała podczas II wojny światowej hala montażowa torped wraz z urządzeniami do próbnych strzelań, wybudowana na dnie akwenu, w odległości kilkuset metrów od brzegu. Niegdyś do budynku prowadziło molo zniszczone przez wojnę i czas. Dzisiaj to miejsce magiczne dla wielu mieszkańców Gdyni, ale i każdego kto podziwia widok na pozostałości poniemieckiej torpedowni.

Adres: Gdynia, Torpedownia Babie Doły