Miejsca wyjątkowe

Zbiornik retencyjny Mały Kack

Adres: Gdynia, Olkuska