Oświadczenia majątkowe - 2013 rok

Wzór oświadczenia majątkowego do pobrania

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonała podinspektor Marta Ziółkowska.


Alicja Adamczyk - dyrektor V LO
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bożena Adamska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Izabela Albecka - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Małgorzata Aleksiak - dyrektor Przedszkola nr 43
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Marek Ambrosiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jerzy Ambroży - dyrektor Zespołu Szkół Usługowych
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Andrzejewska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Ewa Bajkowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Małgorzata Balsewicz 
oświadczenie majątkowe radnego wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

Witold Barański - PINB
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Andrzej Barczak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Barszcz - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bartosz Bartoszewicz 
 
Annetta Benedyka - dyrektor Przedszkola nr 14
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Stefan Benkowski - kierownik ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Agnieszka Biarda - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok 

Andrzej Bień 
 
Lucyna Bisewska - dyrektor Przedszkola nr 11
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Andrzej Bodnar - dyrektor Zespołu Szkół nr 12
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Barbara Bogusławska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Jadwiga Bogusławska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Mirela Boniek - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Borkowska - dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Stanisław Borski
 
Beata Brzostowska - naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 r.

Iwona Brzozowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienie

Ilona Bubicz-Józekowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Daniela Budzińska - dyrektor Przedszkola nr 31
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Anna Buraczek - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Regina Bzyl - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Łucja Chaberek - dyrektor Gimnazjum nr 4
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Joanna Chacuk
 
Bożena Chodźko - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Chołuj - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Krystyna Cichocka - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Łukasz Cichowski 
 
Leszek Ciesielski - dyrektor I Akademickiego LO
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Sabina Dawidowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marek Dąbkowski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Iwona Demkowska - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Andrzej Denis 
 
Marian Deręgowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bożena Długołęcka - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Jerzy Dobaczewski - dyrektor ZTM w Gdańsku
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

korekta oświadczenia za 2013 rok

Anna Duch - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Barbara Dysarz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Krystyna Dziuba - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Magdalena Filipowicz - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bogusława Flisykowska - dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Barbara Foltyn - dyrektor IV LO
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bartosz Frankowski - naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jacek Friedrich - dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na początek kadencji 

oświadczenie majatkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Zdzisława Gabas - dyrektor Przedszkola nr 49
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Gałecka - dyrektor Szkoły Muzycznej
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Kazimierz Gałkiewicz - prezes zarządu PKM sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Dorota Gantkowska - referent Urzad Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Hanna Gągała - dyrektor Przedszkola nr 18
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bogumiła Gendek - kierownik ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Małgorzata Gładczak - kierownik MOPS
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Andrzej Gogola - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Kamil Góral
 
Karolina Grabowicz-Matyjas - dyrektor Muzeum Emigracji
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Katarzyna Gruszecka-Spychała - prezes zarządu Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Włodzimierz Grzechnik - naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Grzegorowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Michał Guć - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Żanetta Gugała - dyrektor Przedszkola nr 36
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

wyjaśnienie

wyjaśnienia

Dorota Haase - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Piotr Harhaj - kierownik MOPS
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Agnieszka Hetak - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Regina Hetak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Robert Hirsch - Miejski Konserwator Zabytków
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marcin Horała 
 
Dorota Huzarek - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Violetta Ilnicka - dyrektor Przedszkola nr 8
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Dorota Jakubowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Cezary Jakubowski - prezes zarządu Eko Doliny Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Małgorzata Jankowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Łucja Janiszewska - dyrektor Żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Jankowicz - dyrektor Przedszkola nr 44
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Krzysztof Jankowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Jasińska - dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Wioletta Jarzębińska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Mirosława Jezior - dyrektor MOPS
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jarosław Józefczyk - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jolanta Józekowska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Lidia Kalinowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Karolina Kałędkiewicz - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Gabriela Karasiewicz - dyrektor Przedszkola nr 26
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Grażyna Karaszewska - z-ca kierownika USC
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Maciej Karmoliński - zastępca dyrektora ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marek Karzyński - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jolanta Kasperek-Sut - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marian Kentner - dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Andrzej Kieszek 
 
Jarosław Kiljański - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Urszula Klimczak - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jarosław Kłodziński 
 
Iwona Kłos - dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Magdalena Kobylarczyk - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Lucyna Kokot - inspektor Urzad Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Lucyna Kolka - zastępca kierownika USC
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Agata Kolanowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Krystyna Kołakowska - prezes TBS "Czynszówka" Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Hubert Kołodziejski - przewodniczący zarządu MZKZG
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Remigiusz Kończyk - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Czesław Kordel - prezes zarządu MZKW sp. z o.o.
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Eugeniusz Korek - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Barbara Korthals - kierownik MOPS
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Wiesław Kosakowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jan Kostrzyński - dyrektor ZCK
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bogdan Kosz - dyrektor Technikum Transportowego
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Mirosława Koszałkowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Marcin Kowalewski - kierownik MOPS
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Magdalena Kowalska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Izabela Kowalska-Kotus - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Kozłowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

Anna Kozłowska - dyrektor Przedszkola nr 9
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Wojciech Kozłowski - członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Halina Krajewska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Janina Kreft - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Mirosława Król
 
Iwona Krumholc - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Krym
 
 
Lucyna Kucharek - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Anna Kuczkowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Agnieszka Kukiełko - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Andrzej Kuklewicz - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Lucyna Kukulska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Aleksandra Kula - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Agata Kulasiewicz-Pojawa - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Aleksander Kuźmin - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Grażyna Lebiedzińska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Przemysław Lebiedziński - dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Tomasz Labuda - prezes zarządu PKT sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Katarzyna Landowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Małgorzata Landowska- inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Barbara Latocha - dyrektor Kolegium Miejskiego
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Joanna Lesińska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Lucyna Lewandowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Lemanszek - dyrektor Przedszkola nr 47
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Lipińska - dyrektor Przedszkola nr 27
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Joanna Lis -
dyrektor Przedszkola nr 21
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Barbara Lubrycht - dyrektor Przedszkola nr 35
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Iwona Ławik - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Łepik - zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Beata Łęgowska 
 
Ewa Łowkiel - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marek Łucyk - dyrektor GOSiR
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Mariusz Machnikowski - dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Małgorzata Machowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ilona Majerowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Piotr Małolepszy - prezes zarządu PKT sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Marlewska - dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Joalnat Matulewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marta Mazurek - dyrektor Przedszkola nr 6
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jacek Michno - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Ewa Miedzińska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Aleksandra Mikołajczak - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok 

Anna Mikołajczyk - naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Jerzy Miotke 
 
Alicja Modelska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bogusław Moniuszko - kierownik referatu ZDiZ
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Bogusław Moszczyński - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Alina Mroczkowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marzanna Mróz - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Barbara Mysior - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Beata Nagiel - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Andrzej Narwojsz - Geolog Powiatowy
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Iwona Neubert-Michalak - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Beata Niemczyk - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Hanna Nowak - dyrektor Przedszkola nr 52
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Magdalena Nowakowska - dyrektor Przedszkola nr 42
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Joanna Nowicka - kierownik MOPS
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jolanata Orent - dyrektor Przedszkola nr 28
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jerzy Orężak - kierownik referatu
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Emilia Osipów - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Janina Ostałowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Markos Pagudis - prezes zarządu Forum Kultury sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

korekta

Mariola Parat-Lipińska - dyrektor Przedszkola nr 46
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Agnieszka Pasieka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Joanna Pawlenko - dyrektor Przedszkola nr 7
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Krystyna Pawlikowska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Mariola Pega - dyrektor Przedszkola nr 25
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Alicja Peplińska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok 

Danuta Peplińska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Piątek - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Hanna Piech - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Irena Piotrowska - dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Edyta Piróg - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Magdalena Piwowarska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Dagmara Płaza-Opacka - dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Ewa Podedworna-Górecka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Maria Podgórska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bartosz Prądziński - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

Marek Prusak - dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Renata Pruska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Beata Ratowska - dyrektor Przedszkola nr 5
oświadczenie majątkowe za2013 rok

wyjaśnienia

Danuta Reszczyńska
 
Małgorzata Richert - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Krystyna Romanowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Barbara Rzepiak - dyrektor Przedszkola nr 24
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

korekta

Mirosława Sadowska -
dyrektor Przedszkola nr 19
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anita Sarnecka - kierownik referatu
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Samsel - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Grzegorz Siewert - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Joanna Siwicka - dyrektor PUP
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Celestyna Skiba - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Teresa Skwierz - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

Elżbieta Smolna - dyrektor Przedszkola nr 13
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Alicja Smolik - dyrektor Przedszkola nr 48
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Barbara Smużyńska - dyrektor Przedszkola nr 23
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Wioleta Sobieraj - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Joalnat Sobótka - dyrektor Przedszkola nr 16
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anita Sochacka - inspektor Urzad Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Dorota Soszyńska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Aleksandra Stanios - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Magdalena Starościak - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Bogusław Stasiak - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Janusz Stateczny -  prezes zarządu Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Irena Stawicka - dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Katarzyna Stec - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Grażyna Steinke - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Renata Stelmach - naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jolanta Steppa - naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marek Stępa - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Paweł Stolarczyk
 
Magdalena Streng - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Stroińska-Szulc - główny specjalista Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Agnieszka Studnicka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anita Stypułkowska - zastępca naczelnika wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Jolanta Sumowska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Surmanowicz - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Dagmara Syjczak - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Beata Szadziul
 
Irena Szafranek - dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Krzysztof Szałucki - skarbnik miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jaonna Szczepańska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Lilianna Szewczuk - dyrektor Domu Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Krystyna Szczęśniak - dyrektor Gimnazjum nr 11
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Magdalena Szczukiewicz - dyrektor Przedszkola nr 51
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Tadeusz Szemiot 
 
Elżbieta Szlinder - kierownik PUP
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Hanna Szóstakowska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Karolina Szreder - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Dorota Szylberg - Naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Anna Szultka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Jolanta Szulga - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Stanisław Szwabski
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

Dorota Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 3
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Śliwińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Judyta Śliwińska - dyrektor Zespołu Szkół nr 11
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Grzegorz Taraszkiewicz 
 
Ewaryst Tawkin - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majatkowe na koniec pracy

Renata Tomaszewska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Henryk Tomaszewski - prezes zarządu PWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Violetta Trella - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Izabela Truss - zastępca dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Trzebiatowska-Citko - kierownik ABK nr 3
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Wiesław Tuźnik - z-ca prezesa zarządu PKA sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Żaneta Ufnal - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marzenna Umławska - naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Aleksandra Urla - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Maja Wagner
 
Joanna Walaszkowska - dyrektor Przedszkola nr 22
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Remigiusz Walędziak - dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Małgorzata Wasińczuk - dyrektor Przedszkola nr 4
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Halina Wełnicka -kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Joanna Węsierska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Katarzyna Widawska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Wojciech Wieczerzycki - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Elżbieta Wiłucka-Psyta - zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Barbara Wiśniewska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2013 rok

Dariusz Wiśniewski - komendant Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Katarzyna Wiśniewska - p.o. dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Piotr Wiśniewski - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na zakończenie upoważnienia

Sławomir Wiśniewski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Tadeusz Wiśniewski - przewodniczący zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Janusz Witek - zastępca komendanta Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Roman Witowski - dyrektor ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Grażyna Wojciechowska - dyrektor Zespołu Szkół nr 10
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Jarosław Wojciechowski - dyrektor Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jolanta Wolak - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Mariola Wolska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Marcin Wołek 
 
Ewa Wołowska - dyrektor Gimnazjum nr 1
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Anna Woźniak-Sobolewska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Elżbieta Wójcik - dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Tomasz Wroński - kierownik MOPS
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Karolina Wrosz - podinspektor Urząd Misata
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Alicja Wróbel - zastępca dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Mariusz Wydrowski - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

Bożena Wysiecka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Olgierd Wyszomirski - dyrektor ZKM
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Barbara Zaborowska - dyrektor Przedszkola nr 29
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Stanisław Zachert - zastępca skarbnika miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Jerzy Zając - sekretarz miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bogdan Zajdziński - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na 31.08.2013

oświadczenie majątkowe na 1.09.2013

oświadczenie majątkowe za 2013 rok

wyjaśnienia

Sabina Zalega - kierownik MOPS
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Zapaśnik - kierownik ABK nr 4
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Elżbieta Zaręba - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Grażyna Zarzycka - dyrektor Przedszkola nr 32
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Anna Zawadzka - kierownik Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe na koniec upoważnienia

Krystyna Zdunek - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Ewa Zduń - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Bożena Zglińska  - dyrektor Centrum Aktywności Seniora
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Wojciech Zieliński - dyrektor Teatru Miejskiego
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Wiesława Złotogórska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 11.01.2013
Data udostępnienia informacji: 11.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2018 13:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.12.2016 12:41 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
14.03.2016 14:11 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.07.2015 10:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2014 13:12 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
07.11.2014 13:05 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
29.10.2014 14:23 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.10.2014 15:23 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.10.2014 09:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.10.2014 16:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.10.2014 09:13 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.10.2014 13:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.09.2014 11:05 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.09.2014 10:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.09.2014 12:24 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.08.2014 10:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.08.2014 12:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.07.2014 14:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.07.2014 14:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.07.2014 14:44 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.07.2014 14:23 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.07.2014 14:21 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.07.2014 11:49 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.07.2014 12:51 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.07.2014 11:53 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.07.2014 11:41 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.07.2014 13:17 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.07.2014 12:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
04.07.2014 14:18 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
04.07.2014 12:20 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.07.2014 11:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.07.2014 10:53 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.06.2014 14:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.06.2014 13:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.06.2014 12:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
27.06.2014 10:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
27.06.2014 10:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
26.06.2014 10:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.06.2014 13:33 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.06.2014 12:26 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.06.2014 12:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.06.2014 12:52 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.06.2014 12:33 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.06.2014 11:29 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.06.2014 11:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.06.2014 10:15 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.06.2014 15:29 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.06.2014 14:46 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.06.2014 14:18 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.06.2014 14:08 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.06.2014 13:57 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.06.2014 11:48 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2014 12:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2014 12:22 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2014 11:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2014 11:49 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.05.2014 12:03 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.05.2014 11:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.05.2014 11:23 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.05.2014 11:20 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.05.2014 11:03 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.05.2014 10:45 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.05.2014 10:23 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
22.05.2014 14:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.05.2014 14:57 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.05.2014 12:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.05.2014 14:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.05.2014 13:03 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.05.2014 10:26 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.05.2014 09:55 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.05.2014 09:38 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.05.2014 13:48 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.05.2014 11:09 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.05.2014 08:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.05.2014 15:54 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.05.2014 15:53 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.05.2014 13:53 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.05.2014 13:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.05.2014 11:13 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.05.2014 09:23 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
04.12.2013 11:20 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
29.11.2013 10:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.11.2013 13:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.11.2013 15:12 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.11.2013 09:51 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
31.10.2013 13:55 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
14.10.2013 15:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.10.2013 11:11 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.10.2013 12:52 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
25.09.2013 13:42 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.09.2013 13:15 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.09.2013 15:22 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.09.2013 15:01 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.09.2013 09:35 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.09.2013 09:42 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.09.2013 13:33 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.09.2013 10:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.09.2013 15:17 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.09.2013 14:33 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.09.2013 14:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.07.2013 10:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.07.2013 15:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.06.2013 11:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
04.06.2013 13:36 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
14.05.2013 11:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.04.2013 09:24 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.03.2013 09:15 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.03.2013 10:13 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.02.2013 15:46 Zmiana załącznika Michał Kowalski
22.01.2013 13:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.01.2013 11:06 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.01.2013 11:03 Dodanie informacji Marta Ziółkowska