Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 67 mln zł

Numer umowy:KB/7/KB/2015
Data podpisania:18.12.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 67 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku ul.Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia
Wartość zamówienia:10 069 872,07 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8288, 58 668 8275
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Samsonowicz
Telefon:58 668 8283
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu pok.130 Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Helbin
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 18.12.2015
Data udostępnienia informacji: 18.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2015 13:57 Dodanie informacji Barbara Iwaniak