Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 70 mln zł

Numer umowy:KB/670/KB/22-W/2016
Data podpisania:13.12.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 70 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiazań
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku ul.Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia
Wartość zamówienia:12 543 084,15
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8288, 58 668 8275
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Samsonowicz
Telefon:58 668 8283
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu pok.130 Urząd Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Helbin
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 13.12.2016
Data udostępnienia informacji: 13.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2016 12:12 Dodanie informacji Barbara Iwaniak