prowadzenie Gali Finałowej Konkursu Gdyński Biznesplan 2017

Numer umowy SK/1272/MP/45-W/2017
Data podpisania 06.06.2017
Przedmiot zamówienia: prowadzenie Gali Finałowej Konkursu Gdyński Biznesplan 2017
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz Galiński
Wartość zamówienia: 1 450,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017