Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Sushi master

Numer umowy KB/1006/OE/189-W/2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Sushi master dla 10 uczniów i 15 nauczyceli Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: SUSHi RESTAURANTS S.C.
ul. Przebendowskich 81-543 Gdynia
Wartość zamówienia: 20000
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 24.01.2019
Data udostępnienia informacji: 24.01.2019