Oświadczenia majątkowe 2018

Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj

Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonała główny specjalista Marta Ziółkowska oraz inspektor Dagmara Rosochacka.


Dorota Baca - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe na poczatek upoważnienia

Ireneusz Bekisz - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Michał Bełbot - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r. - KOREKTA
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Agata Berg - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe koniec na pracy

oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Andrzej Bień - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Stanisław Borski- radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Paweł Brutel - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Kamil Bujak – przewodniczący zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienie

Beata Chudzik – kierownik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Elżbieta Cupiał - dyrektor MDK
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
 
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Elżbieta Czykier - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Anna Damaszke - p.o. dyrektora żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Iwona Demkowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec pracy

Marian Deręgowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Joanna Długońska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Jerzy Dobaczewski - MZKZG
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Marika Domozych - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Krystyna Dziuba - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Patryk Felmet - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Jacek Friedrich -
dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Wojciech Folejewski -
zastępca dyrektora ZDiZ
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

Bogumiła Gendek
- kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Andrzej Gogola
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Kamil Góral -
radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Kinga Gromotka
– pośrednik pracy w PUP
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Natalia Grzywacz-Leszkowska
- p.o. dyrektora Centrum Nauki Experyment
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Dorota Haase
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Alicja Harackiewicz
– dyrektor Centrum Nauki Experyment
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Anna Jachowska
– dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Łucja Janiszewska
- była dyrektor żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

wyjaśnienie

Krzysztof Jankowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Wojciech Jankowski – dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Ewa Jasińska - dyrektor Centrum Nauki Experyment
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Sebastian Jędrzejewski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Joanna Karnacewicz - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Iwona Kierończyk - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Andrzej Kieszek - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Jolanta Klauze - kierownik w PUP
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

wyjaśnienia

Jarosław Kłodziński - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Hubert Kołodziejski
- dyrektor ZKM, członek zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na początek kadencji
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Czesław Kordel
- MZKZG
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Krzysztof Kowiesk
i - Z-ca Naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Janina Kreft - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Mirosława Król - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Monika Krupińska
- młodszy referent Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Ewa Krym - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Bogdan Krzyżankowski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Monika Księżopolska
- Z-ca Kierownika w DOPS Nr 2
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Anna Kszyształowska - Z-ca Kierownika w DOPS Nr 3
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Mirosława Koszałkowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe koniec kadencji

Wiesław Kujawski - wiceprezes zarządu PEWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Aleksander Kuźmin - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Dorota Lepak-Czoska – z-ca kierownika MOPS
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Lucyna Lewandowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Ewa Lipińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Lidia Łączyńska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Marek Łucyk - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji dyrektora GCS

oświadczenie majątkowe na początek kadencji wiceprezydenta Miasta Gdyni

Elżbieta Łysakowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Hanna Mazur - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Małgorzata Mianowska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Ewa Napierała – dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Bogusława Nowak
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Agnieszka Pasieka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Milena Piotrowicz-Miksa – pośrednik pracy w PUP
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Magdalena Piwowarska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Dorota Płotka - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Ewa Podedworna-Górecka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Maria Podgórska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Magdalena Puwalska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Joanna Rutkowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Lucyna Siekierska – podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

wyjaśnienia

Elżbieta Sierżęga - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Anna Smolińska
- dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Wioleta Sobieraj
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Jakub Sokolnicki – kierownik referatu w Urzędzie Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na początek pracy
 
Katarzyna Starzecka - kierownik referatu w Urzędzie Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Marek Stępa - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Paweł Stolarczyk - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Agnieszka Studnicka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Danuta Styk - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Beata Szadziul -
radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

Tadeusz Szemiot - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Anna Szultka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Stanisław Szwabski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Ewa Śliwińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Judyta Śliwińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Mariola Śrubarczyk-Cichowska - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na 31.12.2017 r. 
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Walery Tankiewicz - prezes zarządu PEWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Henryk Tomaszewski - prezes zarządu PEWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Monika Ubrych - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Maja Wagner - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Agnieszka Welfle-Pobłocka
- dyrektor żłobka "Koniczynka"
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Halina Wełnicka
– główny specjalista Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Anna Wilczyńska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Anna Wilkowska -
podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Sławomir Wiśniewski
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Grażyna Wojciechowska
- dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Jarosław Wojciechowski
– dyrektor Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Maria Wolska – dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Marcin Wołek - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Elżbieta Wójcik - dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majatkowe na koniec pracy

Justyna E. Wróblewska - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Olgierd Wyszomirski - dyrektor ZKM
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
 
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Bogdan Zajdziński - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Joanna Zielińska - przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Pismo Wojewody Pomorskiego z 29.05.2018 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

Wiesława Złotogórska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed końcem kadencji

 
Mariusz Żelechowski – dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2018 12:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.12.2018 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.11.2018 11:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.10.2018 10:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.10.2018 09:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.10.2018 12:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.10.2018 10:45 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
28.09.2018 15:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.09.2018 15:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.09.2018 11:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.09.2018 12:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.09.2018 12:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.09.2018 12:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.09.2018 12:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.09.2018 09:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.09.2018 12:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.09.2018 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.09.2018 15:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.09.2018 14:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.09.2018 13:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 11:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 11:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 11:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.08.2018 11:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.07.2018 08:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.07.2018 14:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.07.2018 10:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.07.2018 14:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.07.2018 13:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.07.2018 13:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.07.2018 12:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.06.2018 12:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.06.2018 09:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 12:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 12:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 11:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2018 11:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2018 10:55 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
01.06.2018 08:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.05.2018 15:05 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.05.2018 09:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.05.2018 13:06 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
15.05.2018 12:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.05.2018 12:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.05.2018 08:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.04.2018 12:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.03.2018 12:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.03.2018 11:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.03.2018 11:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.03.2018 13:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.03.2018 11:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.03.2018 15:21 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
28.02.2018 14:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.02.2018 12:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.02.2018 14:34 Dodanie informacji Dagmara Rosochacka
05.01.2018 12:54 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska