Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Globaltica World Cultures Festival 2018"

Numer umowy SK/804/PD/33-W/2018
Data podpisania 23.04.2018
Przedmiot zamówienia: Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Globaltica World Cultures Festival 2018"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Kultury Liberty
Wartość zamówienia: 370 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Łukasz Cichowski
Data wytworzenia informacji: 30.04.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018