Organizowanie wystaw i przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej dotyczących kultury oraz historii Kaszub, Pomorza i Gdyni

Numer umowy SK/2753/PD/98-W/2017
Data podpisania 10.01.2018
Przedmiot zamówienia: Organizowanie wystaw i przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej dotyczących kultury oraz historii Kaszub, Pomorza i Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Kaszubskie Forum Kultury
Wartość zamówienia: 180 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 10.01.2018
Data udostępnienia informacji: 24.01.2018