Prowadzenie projektu kulturalnego – Dyskusyjnego Klubu Filmowego

Numer umowy SK/213/PD/4-W/2018
Data podpisania 02.02.2018
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie projektu kulturalnego – Dyskusyjnego Klubu Filmowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Fundacja "Ucho"
Wartość zamówienia: 135 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-66
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 02.02.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018