w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Cisowa dwóch festynów rodzinnych dla mieszkańców w dniach 26 sierpnia 2018 i 16 września 2018

Numer umowy SK/1613/PD/80-W/2018
Data podpisania 30.07.2018
Przedmiot zamówienia: w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Cisowa dwóch festynów rodzinnych dla mieszkańców w dniach 26 sierpnia 2018 i 16 września 2018
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Adaptacja
Wartość zamówienia: 26 500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-73
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 31.07.2018
Data udostępnienia informacji: 31.07.2018