w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo festynu rodzinnego w dniu 8 września 2018.

Numer umowy SK/1717/PD/82-W/2019
Data podpisania 10.08.2018
Przedmiot zamówienia: w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo festynu rodzinnego w dniu 8 września 2018.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mrucon Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość zamówienia: 14 500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Włodzimierz Grzechnik
Nr telefonu: 58 668-81-73
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018