Petycja w sprawie utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego w Gdyni

Data złożenia petycji: 12.04.2018
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: interes publiczny
Skan petycji: Plik pdf  Petycja w sprawie utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego - rozmiar: 700kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 11.06.2018
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję w sprawie utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego - rozmiar: 805kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 16.05.2018
Data udostępnienia informacji: 16.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2018 10:50 Aktualizacja treści Anna Klupa
14.06.2018 13:39 Aktualizacja treści Anna Klupa
16.05.2018 14:31 Dodanie informacji Anna Klupa