Oświadczenia majątkowe 2019:

Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj

Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).

Wyłączenia jawności dokonały: główny specjalista Marta Ziółkowska oraz inspektor Dagmara Rosochacka.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Do pobrania  
1 Adamska Marzena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1494kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1492kb  
metryczka
2 Ambroży Jerzy dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1481kb   metryczka
3 Andziulewicz Ewa dyrektor PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1250kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1295kb  
metryczka
4 Bogusławska Barbara podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1791kb   metryczka
5 Borkacka Patrycja podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1678kb   metryczka
6 Byczkowska Anna zastępca dyrektora ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1255kb   metryczka
7 Chrzanowska Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1595kb   metryczka
8 Dalecki Przemysław p.o. dyrektora GCS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1097kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 2019 - rozmiar: 218kb  
metryczka
9 Dobaczewski Jerzy dyrektor ZTM w Gdańsku (MZKZG) Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1788kb   metryczka
10 Dukat Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1443kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1454kb  
metryczka
11 Folejewski Wojciech zastępca dyrektora ZDiZ; dyrektor ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1038kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji jako dyrektor ZdiZ - rozmiar: 1037kb  
metryczka
12 Gawron Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1256kb   metryczka
13 Gugała Żanetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1696kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1676kb  
metryczka
14 Halboth Łukasz inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1529kb   metryczka
15 Herrmann Paulina inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1760kb   metryczka
16 Hetak Agnieszka inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1109kb   metryczka
17 Ilnicka Violetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1815kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1765kb  
metryczka
18 Jakubowska Dorota inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1161kb   metryczka
19 Jankowski Wojciech dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1616kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1534kb  
metryczka
20 Joanna Długońska-Duber dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1036kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 682kb  
metryczka
21 Karzyński Marek dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1129kb   metryczka
22 Klajnert Rafał dyrektor GCS / sekretarz Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1178kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek pracy 2019 - rozmiar: 1187kb  
metryczka
23 Kołakowska Krystyna prezes zarządu TBS "Czynszówka" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1264kb   metryczka
24 Konkiel Rozalia dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1679kb   metryczka
25 Kowalska Magdalena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1563kb   metryczka
26 Kozłowski Wojciech członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1618kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1610kb  
metryczka
27 Krysztofowicz Wiesława dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1770kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1759kb  
metryczka
28 Landowska Katarzyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1569kb   metryczka
29 Łabądź Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1574kb   metryczka
30 Maczkowska Jeanette p.o. zastępcy skarbnika miasta, kierownik referatu Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1447kb   metryczka
31 Markešić Iwona dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1021kb   metryczka
32 Marszałek-Jalowska Dorota zastępca naczelnika wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1788kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 2019 - rozmiar: 249kb  
metryczka
33 Mehring Anna p.o. kierownika referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1705kb   metryczka
34 Mirecka-Katulska Agnieszka dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1691kb   metryczka
35 Oktawia Gorzeńska dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1475kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1446kb  
metryczka
36 Olkowski Jacek inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1154kb   metryczka
37 Ossowska Krystyna zastępca skarbnika miasta, naczelnik wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1337kb   metryczka
38 Pawlenko Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1919kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1990kb  
metryczka
39 Pietrzak Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1027kb   metryczka
40 Piotrowska Irena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1146kb   metryczka
41 Romanowska-Szychowska Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1143kb   metryczka
42 Siwicka Joanna dyrektor PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1914kb   metryczka
43 Skulska-Wittbrodt Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1023kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1017kb  
metryczka
44 Smolik Alicja dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1075kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1073kb  
metryczka
45 Soszyńska Dorota podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1732kb   metryczka
46 Sparzak Beata zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1445kb  

Plik pdf  wyjaśnienie - rozmiar: 217kb  
metryczka
47 Stefanowska Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1837kb   metryczka
48 Syjczak Dagmara inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1364kb   metryczka
49 Szewczyk Paulina p.o. dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1099kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2019 - rozmiar: 1402kb  
metryczka
50 Szordykowska Martyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1750kb   metryczka
51 Śliwińska Judyta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1122kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1124kb  
metryczka
52 Truss Izabela zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1960kb   metryczka
53 Trzeciak Arkadiusz naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2019 - rozmiar: 1778kb   metryczka
54 Wiśniewski Tadeusz prezes zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1110kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1124kb  
metryczka
55 Witowski Roman dyrektor ZDiZ / prezes zarządu TBS "Czynszówka" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1965kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1069kb  
metryczka
56 Wysiecka Bożena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1701kb   metryczka
57 Zając Jerzy sekretarz Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1685kb   metryczka
58 Zdunek Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 - rozmiar: 1705kb   metryczka
59 Zomkowski Sebastian p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku (MZKZG) Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 - rozmiar: 1960kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2019 korekta - rozmiar: 6654kb  
metryczka
60 Żywiecka Izabella inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2019 - rozmiar: 1548kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dagmara Rosochacka
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 21.02.2019
Data udostępnienia informacji: 21.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2019 14:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.10.2019 14:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 11:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.10.2019 10:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 15:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 15:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 14:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.10.2019 13:58 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 13:58 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 13:27 Aktualizacja treści Jan Kowalski
01.10.2019 12:13 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.10.2019 10:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 15:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.09.2019 11:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.09.2019 11:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
11.09.2019 14:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.08.2019 10:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.08.2019 10:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.08.2019 15:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.08.2019 13:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.08.2019 14:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.08.2019 14:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.08.2019 11:13 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.08.2019 10:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2019 15:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2019 15:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.07.2019 15:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:23 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.07.2019 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.06.2019 10:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.05.2019 10:02 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 09:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.05.2019 09:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2019 11:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.04.2019 11:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.04.2019 13:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
10.04.2019 13:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.04.2019 13:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.03.2019 12:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.02.2019 14:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka