Prowadzenie działań promujących program Gdynia Business Week 2019 w mediach społecznościowych

Numer umowy SK/1036/PBZ/25-W/2019
Data podpisania 09.05.2019
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie działań promujących program Gdynia Business Week 2019 w mediach społecznościowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Beeeffective Tomasz Piotrowski, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Wartość zamówienia: 2460,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Leman
Nr telefonu: 58 668-82-07
E-mail: m.pilarczyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 17.05.2019