Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. Budowa Paku Centralnego z parkingiem - etap II

Numer umowy KB/654/MB/35-W/2019
Data podpisania 06.09.2019
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. Budowa Paku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 samochopdów - etap II, między ul. Legionów a pawilonem przy istniejącym skate parku - strefa B
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: GFA Spółka z o.o. z siedzibą w gdańsku przy ul. Migowskiej 40
Wartość zamówienia: 155 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 06.09.2019
Data udostępnienia informacji: 06.09.2019