Wykonanie dokumentacji projektowej budowy platformy pionowej wraz z szybem przy ul. II MPS Nr 9

Numer umowy KB/204/MB/4-W/2019
Data podpisania 10.04.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego budowy platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z szybem przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ul. II MPS 9.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska, 81-589 Gdynia ul. Oliwkowa 4a/9
Wartość zamówienia: 16 974,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 15.04.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019