(cz. 9) Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Numer umowy KB/326/OE/95-W/2019
Data podpisania 06.05.2019
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni
i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
w zakresie części zamówienia nr 9, opisanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający: Gmina Miasto Gdyni
Wykonawca: Mariusz Białas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARIUSZ BIAŁAS Projektowanie i Tworzenie Oprogramowania Usługi Informatyczne Pracownia Ceramiczna "MARIA" z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Towarowa 10
Wartość zamówienia: 201.843,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.05.2019
Data udostępnienia informacji: 06.05.2019