Umowa na przeprowadzenie kursu pod nazwą "Uprawnienia SEP do 1 kV"

Numer umowy KB/565/OE/139-W/2019
Data podpisania 08.08.2019
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursu "Uprawnienia SEP do 1 kV" dla 30 osób w Zespole Szkół Chłodniczych i Ekektronicznych w Gdyni, w ramach projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: SEKA S.A.
ul. Paca 37
04-386 Warszawa
Wartość zamówienia: 11 700,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 19.09.2019
Data udostępnienia informacji: 19.09.2019