Umowa na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Laboratorium Edukacji Przyszłości "- Etap I/2019

Numer umowy KB/450/OE/108-W/2019
Data podpisania 12.06.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie:
części 1 – szkolenie pod nazwą „Coaching  w edukacji”,
części 2 – szkolenie pod nazwą „Praca metodą projektu”,
części 3 – szkolenie pod nazwą „Przywództwo edukacyjne”,
części 4 – szkolenie pod nazwą „Tutoring w edukacji”,części 5 – szkolenie pod nazwą „Umiejętności i techniki trenerskie”,
części 6 – szkolenie pod nazwą „Grywalizacja w edukacji”,
części 7 – szkolenie pod nazwą „Model STEAM”,
części 8 – szkolenie pod nazwą „Wykorzystywanie TIK w edukacji”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Mentorzy Rozwoju Ryszard Jan Jurkowski
ul. Łączna 5
81-657 Gdynia
Wartość zamówienia: 17 544,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 12.06.2019
Data udostępnienia informacji: 12.06.2019