Wykonania i zakup toreb ekologicznych do przeprowadzenia akcji upowszechniania rozwiązań ekologicznych w dzielnicy Gdynia Kamienna Góra

Numer umowy KB/554/RO/50-W/2019
Data podpisania 11.07.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i zakup toreb ekologicznych do przeprowadzenia akcji upowszechniania rozwiązań ekologicznych w dzielnicy Gdynia Kamienna Góra
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: „MIROPAK” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Adam Noetzel
ul. Chopina 7a
84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 2 999,23 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 31.07.2019
Data udostępnienia informacji: 31.07.2019