Zakup poczęstunku na rozdanie nagród w ramach XXI edycji konkursu Zapraszamy Ptaki do Gdyni 2019

Numer umowy KB/176/RO/22-W/2019
Data podpisania 11.03.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup poczęstunku na rozdanie nagród w ramach konkursu Zapraszamy Ptaki do Gdyni 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Sebastian Pozański I. Firma Handlowa "BAST", II. Ubojnia zwierząt rzeźnych
ul. Sucha 14B
81-577 Gdynia
Wartość zamówienia: 338,54
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2019 08:34 Dodanie informacji Anna Bubel