Sesje psychoterapii indywidualnej dla maksymalnie równocześnie 5 klientów MOPS w Gdyni (maksymalnie 219 sesji)

Numer umowy MOPS.DZP.324.3/2019
Data podpisania 02.01.2019
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji dla klientów wskazanych przez MOPS w Gdyni - Część 2 z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu (219 sesji), dla maksymalnie równocześnie 5 klientów.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca:

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Arleta Zielonka z siedzibą przy ul. Słonecznikowej 7/4, 81-589 Gdynia

Wartość zamówienia: Do kwoty 19 710,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Sinacka-Kubik
Nr telefonu: 58 663-03-35
E-mail: e.sinacka-kubik@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019