Sesje psychoterapii indywidualnej i konsultacje dla 4 rodzin w okresie od 17.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Numer umowy MOPS.82.U.2019
Data podpisania 17.04.2019
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienień od alkoholu dla maksymalnie 4 klientów wskazanych przez MOPS w Gdyni, w okresie od 17.04.2019 r. do 31.12.2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Agata Wadlewska-Manaj „Agata Wadlewska-Manaj Gabinet Psychoterapii” z siedzibą ul. Pogodna 7, 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia: Do kwoty 10 800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Rusak
Nr telefonu: 58 625-93-95
E-mail: a.rusak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 17.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.05.2019